YEREL BASININ SORUNLARI MALİYE BAKANLIĞINDA

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Genel Kurul Üyesi Şevket Erzen ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bartın'da dahil olmak üzere tüm Anadolu Gazeteleri Sahipleri ve Temsilcileri adına yerel basının en büyük sorunları arasında yer alan 'Vadesi geçmiş vergi borcu sorgulaması' ve Resmi İlan Fiyat Tarifesiyle ilgili açıklamada bulundu.

PAYLAŞ
Bartın Hergün Gazetesi - Muhammet CİVAN

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Genel Kurul Üyesi Şevket Erzen ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bartın’da dahil olmak üzere tüm Anadolu Gazeteleri Sahipleri ve Temsilcileri adına yerel basının en büyük sorunları arasında yer alan “Vadesi geçmiş vergi borcu sorgulaması” ve Resmi İlan Fiyat Tarifesiyle ilgili açıklamada bulundu. vergi borcu sorgulamasının gündemlerinde olduğunu ifade eden Arslan, Erzen ve Kolaylı, “Son günlerde gündemimizi oluşturan, bir süre de oluşturmaya devam edecek gözüken ‘vadesi geçmiş vergi borcu sorgulaması’na ilişkin süreci değerlendirmek ve yapılabilecekler üzerinde düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. 1 Ocak öncesinde durum neydi? Valilik görev alanındaki gazetelerimiz 2 bin lirayı geçen faturalarını tahsil ederlerken ‘vergi borcu yoktur’ belgesi ibraz ediyorlar, günü geçmiş vergi borçları var ise ilgili kurum o kısmı eksik ödüyor idi. Kurum şubesi olan yerlerde ise mevzuat Basın İlan Kurumunu  (BİK) uygulama dışında tuttuğu için resmi ilan ve reklam bedellerinin tamamı Kurum tarafından gazetelerimize 2 taksit halinde ödenmekteydi. Öte yandan gerek valilik gerekse Kurum yetki alanındaki gazetelerimiz abone, baskı vb hizmetlerinden kaynaklanan alacaklarını resmi kurumlardan (2 bin lirayı aşması durumunda) tahsil ederken borcu yoktur belgesi ibraz etmekte idi” dedi.

“Vergi borcu sorgulamasına BİK yetki alanındaki tüm gazeteler dahil oldu”

1 Ocak sonrasında vergi borcu sorgulamasına BİK yetki alanındaki tüm gazetelerin dahil olduğunu ifade eden Arslan, Erzen ve Kolaylı şöyle devam etti:

“1 Ocak sonrası durum ne? Valilik görev alanındaki gazetelerimiz için durum eskisi gibi devam ediyor. Buna mukabil 5 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanun ile 23 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan uygulama tebliği ile BİK’de bu kapsam içine girmiş bulunmaktadır. 195 sayılı BİK Kanunu’nun 1. maddesi ‘Kurum, kamu tüzel kişiliğini haizdir’ demektedir. Gerek 5 Aralık tarihli kanun gerekse 23 Aralık tarihli uygulama tebliği, kamu tüzel kişiliğini haiz kurumları da kapsam içine almıştır. Sonuç olarak vergi borcu sorgulamasın valilik görev alanındaki gazetelerimiz ile birlikte Kurum yetki alanındaki tüm gazeteler dahil olmuştur.

Yetki Maliye Bakanlığında

Mevzuat ile Maliye kısaca, ‘kamudan alacağın varsa, önce borcunu öde, sonra alacağını al’ demektedir. Neler yapılabilir? Kanun ve bağlantılı olarak tebliğ, kapsam içine giren iş ve işlemlerin hangilerinde bu zorunluluğun aranmayacağını belirleme yetkisini Maliye Bakanı’na vermiştir. Bu durumda Maliye Bakanı’nın ‘resmi ilan ve reklam yayını ile alakalı iş ve işlemler kapsam dışıdır’ kararı hem kurum şubesi olan yerler hem de valilik görev alanındaki gazetelerimizden ‘vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı’ isteme zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.

BİK’in tahsilatçılığa soyunduğu yaklaşımları…

BİK’in durumu ne? Yukarıda da ilgili mevzuat hükümleri verilmek sureti ile anlatıldığı üzere; BİK bu konuda ancak kanunun amir hükmünü uygulayıcı konumdadır. Aksi halde her bir işlem için 4 bin TL para cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Kaldı ki kanuna karşı bir işlemi kamu kurumundan beklemek doğru olmasa gerek. Gazetelerimize BİK tarafından gönderilen bilgilendirme yazılarından hareketle, konuyu BİK’in tahsilatçılığa soyunması olarak nitelendiren yaklaşımlar da iyi niyetli olmayan ve çözüm arayışı içermeyen değerlendirmelerdir.

“Biz, çözüm odaklı bir strateji gütmekteyiz”

Biz, çözüm odaklı bir strateji gütmekteyiz. Bu çerçevede; gerek Maliye Bakanı ve Bakanlık yetkilileri nezdinde gerekse BİK nezdinde neler yapılabileceğinin arayışı içindeyiz. Konu BİK’in yetkili kurulları ve bürokratlarınca da değerlendirilmekte olup; şu aşamada, Maliye Bakanlığı sisteminden sorgulama yapılabilmesi, dolayısı ile gazete sahiplerimizin her ay iki kez, internet üzerinden de olsa ‘vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi’ ibrazına gerek kalmayacak ve Kurum tarafından doğrudan sorgulama yapılabilecek bir formül üzerinde çalışılmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesi dayanak olmak üzere 4 Kasım 2017’de Emeklilik Genel Müdürlüğü’nce yapılan duyuru ile 2.5 yıllık fiili hizmet indiriminden yararlanmanın kapsamının daraltılmış olması da ayrı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Resmi İlan Fiyat Tarifesi…

Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nin henüz yayınlamamış olması başlı başına bir devasa sorun olarak karşımızda durmaktadır. BİK’in görev alanına giren konularda iyileştirmeler ardı ardına gelirken (Kasım genel Kurulu’nda kurum görev alanındaki gazetelerin asgari satışta abonelerin yüzde 70’e çıkması, bayi satışlarının yüzde 30’a inmesi, resmi ilan tıklamalarının 4 bin 500 olması halinde 6’da 1 ek gösterge verilmesi, borç para miktarının 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, yangın, sel, deprem gibi afet durumlarında meslektaşlarımıza yardım yapılabilmesi vb) ve bunların sevincini tam yaşayacakken, BİK görev alanı dışında ama gazetelerimiz ve meslektaşlarımızla ilgili olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz gelişmelerin yaşanıyor olması bizi ziyadesi ile üzmektedir.

“Çözüme dönük çabalarımız kararlılıkla sürmektedir”

Tüm bu sorunlar yakın takibimizde olup, çözüme dönük çabalarımız kararlılıkla sürmektedir. Siz değerli dostlarımızdan daha önce de ifade ettiğimiz gibi bölgeniz milletvekilleri ve bakanlar nezdinde izah ettiğimiz konularda talep kar olmanız istirhamımızdır.”

 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN