SIFIR ATIK MAVİ PROJESİ START ALDI

Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Amasra İlçesinde Sıfır Atık Mavi Günü etkinlikleri düzenlendi. Bartın Valisi Sinan Güner'in de katıldığı etkinlikte dalgıçlar Amasra Limanından (Büyük Liman) denize dalarken denizden ise elektrik süpürgesi hortumu ve lastik dahil birçok çöp çıktı. Denizlerimizi ve çevremizi temiz tutmanın artık modern çağın bir gereği olduğunu ifade eden Vali Güner ise Sıfır Atık Mavi sözünü okuyarak projeyi destekleyeceğine çevre kirliliği sorunun çözümü için tüm gayretiyle çalacağına söz verdi.

PAYLAŞ

Denizden çıkan çıkana!

Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Amasra İlçesinde Sıfır Atık Mavi Günü etkinlikleri düzenlendi. Amasra Limanında (Büyük Liman) düzenlenen etkinliğe Bartın Valisi Sinan Güner, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, il ve ilçe daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte dalgıçlar atıkları toplamak için limandan denize dalarken denizden birbirinden ilginç atıklar çıktı. Denizden çıkanlar arasında elektrik süpürgesi hortumu, lastik, alkol şişeleri dahi yer aldı.

Güner: “Çevremizi temiz tutmak çağımızın bir gereği”

Bartın Valisi Sinan Güner proje ve etkinlikle ilgili olarak şöyle konuştu:

“Bu faaliyet sonucunda denizimizden çıkan atıkları maalesef burada görüyorsunuz. Bu faaliyetler devam edecek. Biz sadece başlangıç kısmında yer aldık. Bu çalışmalarımız sadece denizle sınırlı kalmayacak, karada da devam edecek. Özellikle Amasra gibi turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde buraya gelen turistlerden, ilçe halkı ve esnafımızdan bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Sularımızı ve çevremizi temiz tutma artık modern çağımızın bir gereği haline geldi. Bizler sadece bu konuda farkındalığı arttırmak ve projeyi desteklemek için buradayız. Bu sadece yarım ya da 1 saatlik bir faaliyet değil, bir hayat tarzıdır. İnsanın ailesinden, çevresinden aldığı eğitimle oluşturması gereken bir kültürdür. Aynı zamanda bu kültürü çocuklarımız gençlerimizde oluşturmak için okullarımızda bu yönde verdiğimiz eğitimlere daha aktif bir şekilde devam edeceğiz.

“Çöp ifadesinden artık uzak durmalıyız”

Artık çöp ifadesinden uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü çevreye atılan her şey aslında çöp değil, bunun geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye de katkı sağlaması mümkün. Bu nedenle kelimelerimizi de özenle seçmeye gayret gösteriyoruz. Herkes kendi bulunduğu alanda bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeli. Turizm sektörü sürdürülebilir bir gelir olmalı. Bunu sürdüremediğimiz takdirde turizm sektöründeki kaynaklarımızı tükettiğimiz takdirde buradan gelecek olan ekonomik gelirimizde doğal olarak kesilecektir. Bunu unutmamak gerekir. Temiz bir deniz, su ve çevreyle tanımış bir Bartın ve Amasra’nın turizmdeki etkisini siz takdir edebilirsiniz. Bunun tersi olduğunda turizm sürdürülemez bir hale geldiğinde bu alanı ve değeri de kaybederiz. Bu sadece çöp toplama meselesi değil, hayat tarzı, ekonomik geçim kaybını da etkiliyor. Hiçbir şey görüldüğü gibi bu kadar basit değil. Çevre hassasiyetine önem vermeliyiz.”

Güner söz verdi

Güner son olarak ise “Bartın Valisi olarak bu kampanyayı destekliyorum ve konunun çözümü için de çalışacağım. Burada çalışan herkese de destek olacağımın sözünü veriyorum” diyerek Sıfır Atık Mavi sözünü okudu.

Özcan: “ 81 ilde yürütülecek”

Ülkemizi çevreleyen denizlerin korunmasını desteklemeyi hedefleyen Sıfır Atık Mavi Projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan da şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Bakanlığımızca yürütülen, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’nin, İstanbul Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bakanımız Murat Kurum’un katılımıyla, tanıtım toplantısı yapıldı. ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm kıyı şeritlerinde, göl ve nehir kenarlarında atıkların toplanmasını kapsayacak şekilde yürütülecek. Bu seferberlikle 12 ay boyunca denizlerimiz ve kıyılarımız atıklardan kurtarılmış olacak.

18 bin 750 kurum ve kuruluşta uygulamaya geçildi

 Denizlerde ve okyanuslarda biriken çöpler, küresel iklim değişikliği, tükenmekte olan türler, hava ve çevre kirliliği konularında önlem almak için ulusal ve uluslararası boyutta birçok çalışma yürütülmektedir. Ülkemizde 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında bugüne dek 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçilmiştir. Proje kapsamında; dönüşebilecek atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Yine organik atıklarımızı da kompost tesislerinde geri dönüşüme tabii tutmak suretiyle, peyzaj alanlarımızda, millet bahçelerimizde, parklarımızda bitkilerimizin yetiştirilmesinde kullanmaya gayret gösteriliyor.

28 ilde valiliklerin sorumluluğunda

 Sıfır Atık Projesinin devamlılığı açısından Bakanlığımız tarafından Sıfır Atık Yönetmeliği hazırlanmış olup, böylelikle yönetmelik çerçevesinde 2023 yılına gelindiğinde ilçelere ve şehirlere çöp kamyonu girmeyecek, çevrenin ve doğanın korunduğu bir süreç hep birlikte başlatılmış olacak. Bakanlığımız tarafından ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’yle, çevreyi koruma konusunda duyarlılık oluşturulmuş ve yarınlara temiz bir Türkiye bırakmak için kaynakları daha verimli kullanmaya gayret gösterilmiştir. Sıfır atık sistemine tamamen geçildiğinde, 2023 yılında, ham maddelerde yurt dışından ithal edilmeyecek, böylelikle hem cari açığa katkıda bulunacak hem de ham maddelerin Türkiye’de üretilmesi sağlanacak. ‘Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Genelge’ kapsamında da 81 ilimizde ve denize kıyısı olan özellikle 28 ilimizde valiliklerin sorumluluğunda deniz çöpleri il eylem planları hazırlanarak uygulamaya alınacak ve deniz çöpleriyle mücadeleye yönelik uygulanacak.” 

İşte Sıfır Atık Projesinin önemi!

Ali Özcan Sıfır Atık Projesinin önemini de şöyle anlattı:

“Sıfır Atık’ projesiyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, ortaya çıkan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi, ekonomik kazanç sağlanarak doğanın korunması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu amaç doğrultusunda hazırladığı ‘Sıfır Atık El Kitapçığı’nda ise rakamsal veriler ışığında neler yapılması gerektiğine dair bilgiler aktarılıyor. Kitapçıkta sadece bir ton atık kağıdın geri kazanımı ile 17 ağacın kesilmesinin ve 12 bin 400 metreküp sera gazının engellendiği, 2.4 metreküp atık depolama alanından da tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Projenin anlatıldığı kitapçıkta metal ve plastik geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabileceği, geri dönüştürülen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edileceği vurgulanıyor. ‘Sıfır Atık’, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

Neden sıfır atık?

Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır. Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 1900 yılına göre bugün, kişi başına enerji tüketimi 3 katına, ham madde kullanımı 2 katına, dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır. Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açar; sonuçta da geçmişe nazaran daha çok atığın oluşmasına neden olur. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olur. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır. Sıfır Atık projesiyle hedeflerimiz temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması, tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması, ‘duyarlı tüketici’ duygusuna sahip olunmasının sağlanmasıdır.1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile; 17 ağacın kesilmesi önlenir, 12 bin 400 metreküp kadar sera gazı engellenir, 2,4 metreküp atık depolama alanından tasarruf sağlanır. Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabilir. Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir. Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir. Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimli hale gelir.

 Proje kapsamında yürütülen çalışmalar

İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla sıfır atık prensibiyle yola çıkılmıştır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda hem de Cumhurbaşkanlığı Külliye ’sinde uygulamaya geçilmiş olup uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılması konusunda çalışmalara başlanmıştır. Sıfır atığın uygulanmasına ilişkin yol göstermek adına hazırlanan ‘Sıfır Atık Uygulama Rehberi’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinde yer almaktadır. Sıfır Atık Projesi’nde sürdürülebilir, profesyonel bir yaklaşımla çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 7 aşamadan oluşan yol haritası esas alınır.

Odak noktası ekipleri kuruldu

Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu olacak 1 asil, 1 yedek olmak üzere en az 2 kişi belirlenir. Belirlenen bu kişiler tarafından, sıfır atık yönetimini sağlayacak bir çalışma ekibi kurulur. Atığın özelliği, miktarı, kaynağı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, atık geçici depolama alanları ile atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri içeren mevcut atık yönetimi ortaya konulur. Mevcut durum esas alınarak kuruma özgü termin planı hazırlanır. Termin planında ihtiyaçların belirlenme ve temin edilme süresine, eğitim takvimine ve uygulama başlangıcına yer verilir. Uygulamada kullanılacak tüm ihtiyaçlar belirlenir ve listelenir. Kumbara, poşet, taşıma aracı, konteyner temin edilir. Uygulamanın ne şekilde, ne zaman, kimler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin talimatname hazırlanır. Atıkların geçici olarak depolanacağı alan mevzuata uygun olarak kurulur.

 Eğitimler gerçekleştiriliyor

 Uygulamada verimli bir çalışma gerçekleştirilebilmesi için hedef kitlelere göre eğitimin gerçekleştirilmesi çok büyük önem taşır. Hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme yapılır. Hedef kitle olarak odak noktaları, bakım onarım sorumluları, temizlik görevlileri, geçici depolama alanı sorumluları ve tüm çalışanlar esas alınır.

Renk skalası uygulanıyor

Biriktirme ekipmanları, ve tanıtım materyallerinde renk skalası uygulanır. Renklerin insanların algısı üzerinde büyük etkisi olduğundan ve uygulamada standarda erişmek adına renk skalası oluşturulmuştur. Oluşturulan renk skalasına göre; kâğıt-karton atıkları için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için gri, organik atıklar için kahverengi, geri dönüşemeyen atıklar için siyah, tıbbi atıklar için poşetlerde kırmızı, kova-konteynerlerde turuncu, tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf, tekstil atıkları için pembe; ahşap atıklar için turuncu, iri hacimli atıklar için lila, ekmek artıkları için mor, emek artıkları için beyaz rengin kullanılması tercih edilmiştir. Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme materyalleri kolay görülebilecek yerlere asılır. Atıkların toplanması ve taşınması temizlik görevlileri tarafından gerçekleştirilir. Toplanan atıklar kapaklı kurum içi taşıma araçları ile taşınır. Ayrı toplanan plastik, kağıt, cam, metal atıklar geri kazanım tesislerine gönderilir. Sebze-meyve artıkları, park-bahçe atıkları gibi atıklar organik atık olarak adlandırılır. Kompostlama organik maddelerin aerobik veya anaerobik koşullarda mikroorganizmalar vasıtası ile kararlı hale getirildiği bir işlemdir. Açık alanda veya makine ile kompost yapılır. Elde edilen kompost park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılır.

 Ayrı toplanması gerekiyor

Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama sistemlerinin daralmasına ve tıkanmasına; toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyu kirlenmesine sebep olur. Bu nedenle ayrı toplanması gereklidir. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması sağlanmalıdır. Atık piller, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması gereklidir. Tehlikeli atıklar; yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici, zehirli atıklardandır ve ayrı toplanması sağlanmalıdır. Tıbbi atıklar, doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşan, cüzzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklara sebebiyet verebilen atıklardandır. Bu nedenle hiçbir suretle diğer atıklarla karıştırılmamalı, ayrı olarak toplanması sağlanmalıdır. Ayrı ayrı toplanan atıklar, geçici depolama alanında depolanır. Geçici depolama alanına gelen ve çıkan tüm atıkların kayıtları tutulur. Değerlendirilebilir atıklar çevre lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise çevre lisanslı bertaraf tesislerine gönderilir.

Raporlama İzleme Önlem Revizyon

 Uygulamadaki tüm atıkların kayıtları tutulur. Uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla izleme ekipleri uygulamayı değerlendirir. Elde edilen verilere ilişkin raporlama yapılır; yıllık rapor hazırlanır; eksiklikler ve geliştirilecek taraflar tespit edilir ve önlemler alınır. Proje kapsamında planlanan çalışmalar Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Sıfır Atık Projesi’nin 2018 itibariyle aşamalı olarak; kamu kurumlarında, havaalanı, otogar, tren garı gibi terminallerde, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, otel, restoran gibi eğlen-dinlen tesislerinde, büyük iş yerlerinde uygulanması ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.”

 

 

Nurdan EROĞLU

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN