Müdürlükten Sanayi Sicil Belgesi duyurusu!

Sanayi Sicil Belgesiyle ilgili duyuruda bulunan Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Yıllık İşletme Cetvelinin her yılın nisan ayının son mesai gününe kadar elektronik ortamda doldurulması gerektiğini söyledi.

PAYLAŞ
Bartın Hergün Gazetesi - Muhammet CİVAN

Sanayi Sicil Belgesiyle ilgili duyuruda bulunan Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Yıllık İşletme Cetvelinin her yılın nisan ayının son mesai gününe kadar elektronik ortamda doldurulması gerektiğini söyledi. Duyuruda Sanayi Sicil Belgesinin ne olduğunu açıklayan Müdürlük, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesinde; "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılmıştır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten yukarıdaki suret ve özelliklere sahip bütün firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır. Firma aldığı Sanayi Sicil Belgesi ile elektrik indiriminden de yararlanmaktadır. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir." hükümleri yer almaktadır” dedi.

2 ay içinde almak zorundalar

Sanayi işletmelerinin faaliyete geçtikleri tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi alması gerektiğini kaydeden Müdürlük şöyle devam etti:

“6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2. maddesi gereğince sanayi işletmelerinin; Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmalar Bakanlığımıza ait https://sanavi.qov.tr adresinden e-hizmetler bölümünden (BAMS üzerinden) İl Müdürlükleri Linkine tıklayarak en altta bulunan Sanayi Sicil Ön Başvuru bölümüne girerek elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda Ön Başvuru yapan Firmaların dilekçe ve eki belgelerin asıllarını da il müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir. E-Devlet kapısı veya Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden ve elektronik ortamda (Kullanıcı adı ve Parola oluşturularak), faaliyete geçtikleri tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almak üzere Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları yasal bir zorunluluktur.

Sanayi Sicil Belgesinin işletmelere faydası ne?

Sanayi Sicil Belgesinin sanayi işletmelerine sağladığı faydalar

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil-terkin işleminde faydalanırlar.(KDV ödemezler.) Elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler. Bunun Sanayi Sicil Belgesinden bir sureti de enerji kurumuna süresi içinde verilmelidir. Kamu ihale kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.  Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden daha kolay yararlanırlar.

İlk defa Sanayi Sicil Belgesi alacaklar için istenen belgeler

Dilekçe. İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkârlar Odası) alınan aslı gibidir onaylı kapasite raporu sureti ( Süresi Dolmamış) Mikro İşletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. (Çalışan sayısı 10 kişiden az olanlar işletmeler) (Sanayi Sicil Tebliği 2014//11 Madde 4) İşletmenin Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.

Yıllık İşletme Cetveli nisan ayının sonuna kadar verilecek

Yıllık İşletme Cetvelini her yılın nisan ayının son mesai gününe kadar) elektronik ortamda doldurmayı unutmayınız. Her yılın İlk 4 (dört) ay İçerisinde (Nisan ayının son gününe kadar) 2018 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan “E Hizmetler” bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” veya https://sanavisicil.sanavi.qov.tr adresinden sisteme ait kullanıcı adı şifre oluşturularak giriş yapılıp, açılan sayfada yer alan “Kayıtlı İşletmelerim” menüsünden giriş işlemlerinin tamamlanması ve onaya gönderilmesi yasal bir zorunluluktur. (6948 sayılı Kanun Md.5) Yıllık işletme cetvelini elektronik ortamda veremeyen firmalar, Nisan ayının son günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak hazırladıkları Yıllık İşletme Cetvellerini bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze verebilirler. Aksine hareket edenler hakkında İdari Para Cezası uygulanmaktadır.(6948 sayılı Kanun Md.9) Ayrıca, 2 yıl üst üste Yıllık İşletme Cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı hususu iş yeri adresinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü denetim personelince denetlenir. (SGM 2014/11 sayılı Genel Tebliğ Md.10) Sanayi Sicil Belgesinde kayıtlı adresinde üretim faaliyetinde bulunmayan, kapalı olan, adresi belirlenemeyen ya da başka bir adrese taşınmış olan firmaların Sanayi Sicil Belgeleri hiç bir bildirime gerek kalmaksızın iptal edilir. Yıllık İşletme Cetvelinin yasal süresi içinde verilmemesi durumunda uygulanan idari para cezası ile birlikte, kapatma veya taşınma durumunun zamanında (1 ay) bildirilmemesi fiili için de idari para cezası uygulanır ve tahsil edilmek üzere, kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesine bildirilir.”

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN