Meclis, Encümen ve ihtisas komisyonu üyelerini seçti

Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi dolayısıyla olağanüstü toplanan İl Genel Meclisi, 8 maddeyi görüşerek karara bağladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeleri, olağanüstü toplantıda ayrıca Encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimlerini de gerçekleştirdi.

PAYLAŞ

İl Genel Meclisi, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi dolayısıyla olağanüstü toplandı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, olağanüstü toplantının açılışında ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsten dolayı hastalığa yakalanan tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.  Yine bu hastalıktan dolayı  hayatını kaybetmiş olanlara da Allah’tan rahmet dileyen Dursun, “Ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle tüm insanlık olağanüstü durumdan geçiyor. Bu zor günlerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek,  Sağlık Bakanlığımızın açıkladıkları tedbir kararlarına   uyarak millet olarak yaşadığımız bu zor günleri atlayacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

“Nisan, Mayıs, Haziran toplantıları ertelendi”

7. Dönem meclisinin göreve gelişinin 1. Yılını geride bıraktığını kaydeden Kenan Dursun şöyle devam etti: “Her şeyden önce 12 aylık zaman dilimi içerisinde Bartın’ımızın büyümesi ve gelişmesi  adına meclis çalışmalarımıza büyük bir gayretle katkı sağlayan  tüm meclis üyelerimize şahsım ve başkanlık divanımız adına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Meclisin yoğun çalışması nedeniyle  12 aylık süre de çok hızlı geçti. Bulunmuş olduğumuz bu onurlu görevlerin süreli olduğunu akıldan çıkarmadan 7. Dönem çalışmalarıyla kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz.   Nisan ayı meclis toplantılarının normal şartlarda 1 Nisan 2020 tarihinde yapılmak üzere planladık. Ancak ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve bu virüsün ülkemizin her bölgesini etkisi altına almış olması sebebi ile ülkemiz genelinde alınmış olan tedbirlere ilave tedbir olarak ‘İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Covit 19’ la Mücadele Kapsamında İl Valiliklerine gönderilen genelge ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri  Meclis'leri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi uygun olacaktır. Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksatılmaması/devamı için Meclis'in toplanmasının zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir.’  hükmü yer alıyor.  Genelge gereği 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12’nci maddesinde ‘İl genel meclisinin her ayın ilk haftasında Meclis tarafından daha önceden belirlenen tarihte mutat toplantı yerinde toplanır.’ hükmünü geçersiz kılıyor. O nedenle Nisan ayı olağan toplantıları yapılamadı.

“8 madde görüşülecek”

Buna mukabil İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği her yıl Nisan ayı toplantı döneminde encümen üyelikleri seçimleri ile yine aynı yönetmeliğin 20. Maddesi gereği ihtisas komisyonlarının seçimlerinin yapılması zorunlu. Ayrıca  bunun yanında idarenin işlerinin aksatılmaması için karar verilmesi elzem olan dosyalar da bulunuyor. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesinde ‘İl genel meclis başkanı acil durumlarda ve lüzum görmesi  halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.’  hükmü gereği mevcut konuların görüşülerek karara bağlanabilmesi için mevcut genelge gereği  Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'in Olur’u ile Meclisi Olağanüstü toplantıya çağırdı. Bugün yapılacak olağanüstü toplantıda 8 günde görüşülecek. Bu gündemlerin içerisinde en önemli maddeler arasında encümen ve ihtisas komisyonları seçimlerinin yenilenecek olmasının yanında yine karar aşamasında olan dosyalar görüşülerek karara bağlanacak.  

“Mülga Köy Hizmetleri eski binası eğitime kazandırılacak”

Gündemin 2. Maddesinde yer alan Mülga Köy Hizmetleri eski binasının bir önceki meclis toplantı döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne eğitim amaçlı kullanılmak üzere 5 yıllığına tahsisini gerçekleştirdik. Mevcut binada daha önceki dönemde Cumhuriyet Lisesinin uzunca bir süre eğitim faaliyetini sürdürdü.  O dönemde mevcut bölgenin imar planı eğitim alanı olarak planlarda yer aldı.  Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebiyle de şimdi mevcut binamızın onarımının yapılarak  Bilim ve Sanat Merkezi, AR-GE Merkezi ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere meclisçe 2020 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınarak eğitime kazandırılacak.

Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi olacak

Gündemin 3. Maddesi ile ilgili İl Özel İdaremizin iş makinalarının kiralama ücret tarifelerinin belirlenmesi gerçekleştirilecek. Gündemin 4’üncü maddesinde Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bünyesinde hizmet alan 18-45 yaş arası engelli bireyler ve ailelerinin sosyalleşerek üretime katkı sağlaması amacıyla oluşturduğu ‘Bende Öğrenebilirim Üretime Katılabilirim’ Projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı. Uygulanacak projenin Mülkiyeti idaremize ait Gündüzlü Bakım Evinin Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi olacak şekilde eksik olan tadilatların tamamlanacak.  Toplam proje maliyeti 1milyon 81 bin 173,28 TL. İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimiz de dezavantajlı gurupların topluma kazandırılmasını önemsiyor. O nedenle hayata geçirilecek olan projenin yüzde 10 oranında 108 bin117,33 TL eş finansman ortağı olacak. Bu sebeple 2020 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınacak.

“ 3 okula güvenli kamerası takılacak”

Gündemin 5. Maddesinde ise eğitim çağındaki gençlerimizin ve okullarımızın güvenliğinin sağlanabilmesi için Ertuğrul Gazi, Hendekyanı ve Fatih Ortaokullarına güvenlik kamerası takılması ek çalışma ve yatırım programına alınacak.  Gündemin 6’ncı maddesinde idaremizin köy muhtarlarımız için bastırmış olduğu köy salma makbuzlarının ücret tarifesi belirlenecek. Gündemin 7. Maddesinde 2020 Mali Yılı Ek Ödenek verilmesi ile ilgili dosyada Yol Ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğümüzün yol çalışmalarında kullanılmak üzere 530 bin493,00 TL ödeneğin verilmesi görüşülecek.

“İhtisas komisyonlarına üye seçilecek”

Gündemin 8. Maddesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği meclisin kendi üyeleri arasından her yıl Nisan ayında 1 yıl süreyle encümen üyeliği görevini yürütecek 3 üyeyi gizli oyla kanun gereği seçmesi gerektiğini, bugünkü birleşimde bu seçimin gerçekleştirileceğini yine gündemin 9’uncu maddesinde yer alan ihtisas komisyonlarının bir yılını doldurmuş olması nedeniyle 9 adet ihtisas komisyonlarının yine İl Özel İdare Kanununun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddelerinde belirtilen usul ve esaslarla ilgili meclisi bilgilendiren Başkan ihtisas komisyonlarının da yasa gereği seçimle oluşturulması gerekiyor. Bu kapsamda Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesinde‘ Meclis, bir yıl görev yapmak üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu en çok yedi üyeden oluşur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. Plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun kurulması zorunludur.
Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür.
Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.
Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.
İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.
İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.
Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.
Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.
Gerek görüldüğünde  bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona da  havale edilebilir.’ Hükümlerinin mevzuatta yer alıyor.”

Ayhan Özçelik,  Bekir Karabacak ile Atnen Aydoğan Encümene seçildi

Kenan Dursun’un bu açıklamaları sonrasında Meclis Üyeleri, gündemin 2-3-4-5 ve 6’ncı maddeleri komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul etti. Gündemin 7. Maddesindeki Ek Bütçenin Verilmesi ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. Gündemin 8. Maddesindeki İl Daimi Encümen seçimlerinde Ak Parti Gurubunun aday gösterdiği Ayhan Özçelik,  Bekir Karabacak ile Atnen Aydoğan’ın meclisin tamamının oylarını alarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere İl Daimi encümenliği görevine seçildi.  Gündemin 9 ‘uncu maddesinde yer alan 9 adet ihtisas komisyonlarına yapılacak üye seçimlerinin de siyasi parti guruplarının aday göstermiş oldukları üyelerin yapılan işarı oylarla belirlendi.

“Meclis üyelerimizi kutluyorum”

Toplantının sonunda Nisan 2019 tarihinden bugüne tüm ihtisas komisyonlarında büyük bir gayretle görevlerini tamlamış olan tüm meclis üyelerine teşekkür eden Kenan Dursun, “Yine 1 yıl boyunca Encümen Üyeliği görevlerini büyük bir başarı ve gayretle tamamlayan arkadaşlarımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. İhtisas komisyonları ile encümen üyeliklerine yeni seçilmiş olan meclis üyelerimizi tekrar kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz.  Yapılmış olan Olağanüstü  toplantımızın idaremize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, yaşadığımız bu olağanüstü süreci milletimizin birliği ve dayanışması ile alınan kararlara da tam anlamıyla uyarak bu zor günlerin üstesinden gelineceğine yürekten inandığımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.   

Buna göre oluşan yeni ihtisas komisyon listesi şu şekilde oluştu:

     EĞİTİM KÜLTÜR              PLAN BÜTÇE                 İMAR VE BAYINDIRLIK             ÇEVRE VE SAĞLIK             İÇİŞLERİ            

SOS.HİZ.KOMİSYONU           KOMİSYONU                            KOMİSYONU                            KOMİSYONU              KOMİSYONU

1-UĞUR YILMAZ                     1-KENAN DURSUN                 1-ATNEN AYDOĞAN        1-AYHAN ÖZÇELİK                 1-KADİR SARAÇ

2-KENAN DURSUN                  2- UĞUR YILMAZ                   2-KENAN DURSUN           2- G.GİRAY GÜLSOY               2- AYHAN ÖZÇELİK

3-BEKİR KARABACAK           3-G.GİRAY GÜLSOY              3- ALİ EYÜPUSTAOĞLU  3-KENAN DURSUN                  3-ATNEN AYDOĞAN

4-AYHAN ÖZÇELİK                 4-KADİR SARAÇ                    4-KADİR SARAÇ                 4-BEKİR KARABACAK           4- KENAN DURSUN

    5- NURDANUR KARAKURT   5- ABDULLAH KALELİ        5- ABDULLAH KALELİ      5-NURDANUR KARAKURT    5-BAHATTİN KAZGUÇ         

                                                          6-BAHATTİN KAZGUÇ         6- BAHATTİN KAZGUÇ

                                                     7- ORHAN ÖLÇEK                 7- ORHAN ÖLÇEK

 

TARIM KOMİSYONU         ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU    SAN.TİC.TURZ.KOMİSYONU     İNS.KAY.VE ARGE KOMİSYONU

   1-G.GİRAY GÜLSOY                  1-KENAN DURSUN                         1-BEKİR KARABACAK                  1- ALİ EYÜPUSTAOĞLU

   2-UĞUR YILMAZ                        2-BEKİR KARABACAK                  2-KENAN DURSUN                         2- KENAN DURSUN

   3- KADİR SARAÇ                        3-ALİ EYÜPUSTAOĞLU                 3-ATNEN AYDOĞAN                     3-AYHAN ÖZÇELİK

   4-ATNEN AYDOĞAN                 4- UĞUR YILMAZ                            4- ALİ EYÜPUSTAOĞLU               4-G.GİRAY GÜLSOY

    5- ABDULLAH KALELİ              5- ABDULLAH KALELİ                  5- NURDANUR KARAKURT         5- NURDANUR KARAKURT’dan oluşturulduğunu açıkladı.

 

Nurdan EROĞLU

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN