EKPSS başvuruları bugün sona eriyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvurular bugün sona eriyor. EKPSS'ye girmek isteyen Bartın'daki adayların bugün en geç 23.59'a kadar başvurularını yapması gerekiyor.

PAYLAŞ
Bartın Hergün Gazetesi - Nurdan EROĞLU

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Merkezi tarafından 22 Nisan 2018 tarihinde saat 10:15’de 81 il merkezinde uygulanacak.  EKPSS sınavına girmesi gereken adaylar için 6 Şubat’ta başlayan başvurular 21 Şubat’ta sona erecek. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru işlemleri 2-16 Mayıs 2018 tarihileri arasında yapılacak. Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, Ek’teyer alan 2018-EKPSS Kılavuzunda yer almakta olup 2018-EKPSS’ye ve kuraya başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Sınavda; adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacak. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanacak. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacak.

Başvuru koşulları neler?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecekler. Sağlık kurulu raporlarında yüzde 40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

Yerleştirilseler bile atamaları yapılmayacak

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav veya kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Kimler başvurabilir?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler.

Sistem tarafından engellenecek

Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde 2018-EKPSS’ye başvurabilecekler. “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar, 2018- Kura’ya başvurabilecekler. 2018-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar ise sınava girmeseler de, 2018-Kura’ya başvuramayacaklar. Bu durumdaki adayların 2018-Kuraya başvuruları sistem tarafından engellenecek. Adayların bu duruma dikkat ederek 2018-EKPSS’ye başvurmaları gerekiyor.

Sadece bir kez alınacak

EKPSS/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi yada yerleştikleri kadroya atanabilmesi için tercih işleminde mezun olmaları gerekiyor. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacak. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için (EKPSS’nin geçerlilik süresine bağlı olarak) sadece bir kez alınacak. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak, başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilecekler.

İlkokul düzeyinde başvuruda bulunabilecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecek.

18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor

EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecek. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.

Mezun olabilecek durumdaki adaylar da başvurabilecek

EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabilecekler.

2016-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu yapan adaylar, istedikleri takdirde 2018-EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir. 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerlidir ancak, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamayacağından yerleşen adayların bu durumlarını göz önünde bulundurarak 2018 başvurularını yapmaları gerekiyor.

Başvuru işlemleri nasıl olacak?

EKPSS ve kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde ÖSYM’nin “http://www.osym.gov.tr” internet adresinden ulaşabilirler. Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

İnternet ile bireysel başvurular

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’nin “http://www.ais.osym.gov.tr” internet adresinden bireysel olarak yapabilecekler. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adayların önceki yıllarda yapılan 2012-ÖMSS veya 2014/2016 EKPSS için bildirdikleri engel bilgileri hem ÖMSS’ye hem de EKPSS’ye başvuran adayların en son bildirdikleri engel grubu bilgileri) başvuru ekranında yer alacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine “https://ais.osym.gov.tr” T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü yani yarın saat 23.59’da sona erecek.

Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi, sınav/kura başvuru ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekiyor. Bunun dışındaki tüm adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapmak zorundalar.

Sınav uygulamasına ilişkin bilgiler…

Adaylar Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler kısmında kendi engellerine uygun seçeneği işaretleyecekler. Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanmak istemeyen adaylara 9 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı verilecek. Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı kullanmak istemeyen ancak, soru kitapçığını okuyamayacak durumda olan görme engelli adaylara, zihinsel engelli adaylar ile genel engelli grubunda olan CP hastalarından ellerini kullanamayan veya başını sabit tutamayan adaylara istedikleri takdirde sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı verilebilecekler. Genel engelli grubunda olan ortopedik engelli adaylardan ellerini kullanamayan adaylar da istedikleri takdirde sınavda sadece işaretleyici yardımı alabilecekler. Bu durumdaki adayların dışında kalan adaylar sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alamaz.

Sınava başvuru esnasında okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adaylara, sınavda soruları sınav görevlileri okuyacak, adayların soruları okumasına kesinlikle izin verilmeyecek. Adayın kendisi de soruları okuduğu takdirde sınavı geçersiz sayılacak. Sınavda okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep edecek adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adayların soruları kendisinin okuması sınav kurallarına aykırıdır. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacak.

Sınav araç ve gereçleri neler?

Bu alanda ise adaylar kendi engel gruplarına ve durumlarına uygun araç ve gereçleri seçebileceklerdir. Birden fazla seçenek işaretlenebilir. Sınava girerken yanında herhangi bir araç gereç bulundurmayacak adaylar bu alanı boş bırakacaklar. Sadece; sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okumayan görme engelli adaylar, sınava abaküs getirebilecekler. Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adaylar raporlarında şeker hastası olduğunu belirtir ifade yazılı olması gerekiyor.

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN