Eğitim programı başvuruları başladı

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER), Amasra Belediyesi, Bartın Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa hazırlanan 'Amasra Belediyesi Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler' Eğitim Programının başvuruları başladı.

PAYLAŞ

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER), Amasra Belediyesi, Bartın Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa hazırlanan “Amasra Belediyesi Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler” Eğitim Programının başvuruları başladı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, eğitim programıyla ilgili “ PEMDER'in girişimi ile başlatılan ve ilki Haziran 2019'da Antalya'da gerçekleştirilen "Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler" isimli eğitim programının ikincisi Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün ev sahipliğinde 15-20 Şubat 2021 tarihlerinde Amasra'da gerçekleştirilecektir. PEMDER'le birlikte TÜBİTAK ve Amasra Belediyesi'nin desteklediği, lisans öğrencilerine yönelik eğitim programına başvurular başlamıştır. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2020'dir. Seçilen öğrencilere TÜBİTAK'tan yol, konaklama ve yeme-içme desteği verilecektir. Ayrıntılı bilgiye ve başvuru linkine https://ptedc.wordpress.com web adresinden ulaşılabilir. Program tarihleri Covid-19'la ilgili gelişmelere göre revize edilebilir. Eğitimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yönelik gerekli tüm önlemler alınacaktır” bilgisini verdi.

Proje Hakkında

Engelliler toplumun önemli bir bileşenidir. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünya nüfusunun %10’unu engelli bireyler oluşturmaktadır ve bu oran bazı ülkelerde yüzde 20’lere kadar çıkabilmektedir. Bununla beraber 2015 Dünya Engellilik Raporunda belirtildiği üzere engellilik giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmanın temel nedeni sağlık alanında meydana gelen gelişmeler ve yaşam şartlarındaki iyileşmelere bağlı olarak, doğumda beklenen yaşam süresinin artmasıdır. Nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek olması ile birlikte diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık sorunlarının da küresel olarak artış göstermesi engelliğinin artmasının nedenleridir.  Ayrıca engelli olma durumunun tanımı da değişmektedir. Daha önceki tanımlarda genel olarak hastalık sonuçlarına dayanan ve sağlık boyutuna ağırlık verilen ifadeler kullanılırken, günümüzde kullanılan tanımlarda fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal özellikler ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusun yüzde  12,29’u engelli bireylerden oluşmaktadır. Buna göre, ülkemizde 8 milyon 431 bin 937 engelli bireyin yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu rakamın 3 milyon 783 bin 197’si erkek, 4 milyon 648 bin 740’ı kadınlardan oluşmaktadır. Cinsiyet bazında engellilik  oranı erkekler için yüzde 11.10, kadınlar için yüzde 13.45’tir.

5378 sayılı Engelliler Kanunu engelli bireyi “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey” olarak tanımlamakta; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaptığı sınıflamalarda süreğen hastalıklarla beraber, depresyon gibi ruhsal ve duygusal problemleri de bir engellilik sınıfı olarak kabul etmektedir.

Tüm bu tanımlamalar dahilinde engelli bireylerin toplumdaki oranları yükselmekte, hayata katılmalarının önündeki engeller daha görünür olmaktadır. Engelli bireylerin yaşadığı temel problem sahip oldukları engeller değil, erişilebilir olarak tasarlanmamış mekân ve hizmetlerdir. Eğer birey herhangi bir mekânı engel ile karşılaşmadan kullanabiliyor ise bir anlamda engelli sayılmayacaktır. Bununla beraber engelli olmadığı kabul edilen sağlıklı bir birey dahi, ulaşamadığı veya kullanamadığı bir mekan veya hizmet karşısında engelli durumunda olacaktır. Dolayısı ile Peyzaj Mimarlığı meslek disiplinin temel çalışma alanlarından birisi olan dış mekânların fiziksel tasarımının erişilebilirlik koşulları göz önünde bulundurularak kurgulanması, engelli bireyler olduğu kadar aileleri ve toplum için de önemli bir konudur.

Bu eğitim programının amacı, ülkemizde açık ve yeşil alan planlaması ve tasarımı ve bu alanların engelliler tarafından kullanımı konusunda yetkin bilim insanlarının bilgi birikiminden yararlanmak suretiyle, yine ülkemizin farklı üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrencilerin kamusal ve özel alanlarda herkes için erişilebilir peyzaj tasarımları konusunda eğitilmesidir.

 

 

Muhammet CİVAN

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN