MÜSLÜMANLARI ARINDIRAN NAMAZ - Tahsin ÖTGÜÇ

MÜSLÜMANLARI ARINDIRAN NAMAZ


Allah ve Resulüne imandan sonra yerine getirilmesi gereken farzlardan en önemlisi namazdır. Namaz, müminlerin Mevla’sıyla iletişim kurmasına, günah ve kötülüklerden temizlenmesine vesile olan ilahi bir görevdir. Peygamberimiz (sav) efendimizin Bey aniyle “Namaz müminin miracıdır.” Hicretten bir buçuk yıl önce miraç gecesinde farz kılınmıştır. Farziyeti, kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Peygamberimiz (sav) efendimizin zamanından günümüze kadar beş vakit olarak kalagelmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir inşallah. Zira namaz, Allahın emridir. Allahın bu emrini uygulamaya koyan evrensel peygamberimiz (sav) efendimizdir. Onun uygulamasında bir değişiklik olmaz.

                 Yüce Allah Kuran’ında,” Şüphesiz namaz, müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır, buyurmuştur. Nisa,103 . Allah’ın müminlere belirli vakitlerde farz kıldığı namazı, efendimiz Cebrail ( a.s) ın kendisine öğrettiği şekilde beş vakit namazı, ashabıyla beraber kılmıştır. Bu beş vakti şöyle sıralayabiliriz. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Vitir namazı yatsı namazına bağlı onun vaktinde kılınan vacib bir namazdır. Yatsı namazının farzı kılınmadan vitir namazı kılınmaz. Peygamberimiz (sav) efendimiz bir hadisinde,” Çocuklarınızı yedi yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını emredin” buyurmuştur. Ebu Davut, salat,. Namaz ibadetinin akıl baliğ olmadan önce çocuklara öğretilmesi ve tatbikinin peygamberimiz tarafından emredilmesi, bu ilahi görevin önemli olduğunu göstermektedir. Zira Müslüman’ın İslam’dan tat alması, namazı kılmasına bağlıdır. Namazda, zamanı iyi kullanma, bireyin hayatını disipline etme, kötü duygu ve düşüncelerden beri olma, geleceğe güvenle bakmak gibi müspet alışkanlıklar vardır. Usul ve adabına uygun şekilde  kılınan namaz,, Müslümanı her türlü kötü sözlerden, hayasızlık ve fenalıklardan uzak tutar. Müslüman kıldığı namazla Yaratanıyla birlikte olmak gibi önemli bir değere sahip olmakta. Bu halde olan mümine şeytan ve nefsin zarar vermesi düşünülemez. 

                Allah Kuran’ında” Sana vahyolunan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar” buyurmuştur. Ankebut,  Namaz aynı zamanda manevi bir temizlik aracıdır. Beş vakit kılınan namaz, büyük günahlar işlenmedikçe küçük günahların kefaretidir. Yani namaz küçük günahların affedilmesine vesiledir. Peygamberimiz (sav) efendimiz” ashabına hitaben “ ne dersiniz sizden birinizin kapısının önünden bir ırmak aksa, o kişi, ırmağın  içinde günde beş defa yıkansa üzerinde kirden bir şey kalır mı? Buyurdular. Ashap kalmaz ya resülallah dediler. Efendimiz, Beş vakit kılınan namaz da suyun kiri götürdüğü gibi Müslümanın günah ve hatalarını silip süpürür” buyurdular. Riyazüssalihin. İşte namaz ibadeti, usulüne uygun şekilde kılındığında mümini pak kılmaktadır. Kalplerde oluşan kötü duygu ve düşünceleri yok edip yerine ilahi nurun tecellisine vesile olmakta.

                Yüce Allah’ın Müslüman kullarını ibadetlerle mükellef kılmasındaki ana hedef onun dünya ve ahretini mamur etmesidir. Bedeni ibadetlerden biri olan namaz, müminin hayatında huzur ve bereket meydana getirmekte. Aynı zamanda Allahın rızasını kazanmdırmaktadır. Namaz kişinin kalbine Allah ve Peygamber sevgisini yerleştirir. Bu halde olan Müslüman, empatiyle hareket eder. Söylem ve eylemlerinde objektif olur. İşlemlerinde adaleti ön plana alır. Onun için kulun ne dediği değil, Allahın rızası önemlidir. Namaz, Müslüman’ın Allah ile irtibatını sürekli kılar. Bizleri günah ve hatalardan arından ve dünyevi işlemlerde hayır ve bereket meydana getiren namazımızı uyanık bir kalp ve usül ve adabına uygun şekilde kılmalıyız. Bizlere maddi ve manevi yönden fayda sağlayacağını yakinen inanmalıyız.   Peygamberimiz (sav) efendimiz, evlerinizi namazla ve kuran okuyarak nurlandırın. Kuran okunan, namaz kılınan evlerde hayır çok, şer avdır. Kuran okunmayan, namaz kılınmayan evlerde şer çok, hayır az olur, buyurdular.  Günlük hayatımızda bu gerçeği her zaman görmek mümkündür. Aile yuvalarında huzuru, mutluluğu sağlayan, bolluk ve bereket meydana getiren Allah’ı anmak ve şükretmektir.  En büyük zikir kuran okumaktır. Namazda hamd ve şükür vardır. Bundan dolayıdır ki, namaz ve kuran evlerde saygı, sevgi ve mutluluk oluşturur. Böylesi aile yuvalarındaki bireyler arasında paylaşım ve dayanışma vardır. Herkes yarınlara güvenle bakar.

                                                                                                                                  

                                                                                                                 Tahsin ÖTGÜÇ

Emekli Müftü

                                                                                                                                     

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
25Oca

HAYIR VE ŞER

17Oca
10Oca
03Oca

İNSANLARA FAYDALI OLMAK

27Ara

     MEKKENİN FETHİ