KÜLLİ İRADE


Dünya üzerinde hayatını idame ettiren her insan, Allahın kendisine verdiği cüz,i iradeyle hareket eder.  İrade, dilemek, arzu etmek, murat ermek anlamlarına gelir. İnsan kendisine verilen iradeyi cüzi’ye ile yapıp ettiklerinden sorumludur. Bununla beraber kişi, her dilediğine ulaşamayabilir. Onun cüzi iradeyle istediği, seçtiği bir şeyin Allah’ın mutlak iradesinde yer bulması gerekir. Yani olması istenilen şeyin, Allah’ın dilemesi gerekir. Değilse kulun her arzu ettiğinin olacaktır diye bir kayıt yoktur. Yani kul ister, Allah yaratır. İnsan hayrı ister, Allah yaratır. Şerri ister, Allah yaratır. Yoktan var etmek, yaratmak, Allah’a mahsustur. Ancak insanın sahip olduğu cüzi irade, kendisini sorumlu kılar. Bu bakımdan insan Allah’ın kendisine verdiği akıl melekesi sayesinde şer değil, hayırlı olanı murat etmesi gerekir.

Yüce Allah Kuran’ında; “Bir şey yaratmak dilediği zaman Onun emri ”OL” demekten ibarettir. Hemen oluverir” buyurmuştur. Yasin,82. Dünyanın sahibi olan Allah’ın dilemediği zaman hiçbir şeyin olamayacağı bir gerçektir. Burada kula düşen görev, birey ve toplum için yararlı olabilecek şeylerin meydana gelmesi için iradesini kullanmasıdır. Netice hasıl olduğunda, karşılığında mükafat kazanır. Tersi olduğunda ilahi ceza ile karşılaşır. Kulun yaptığı veya dilediği iyi ya da kötü her iş, sorumluluk gerektirir. Bundan dolayı niyetlerin halis, söylem ve eylemlerin ölçülü ve müspet olması önem arz eder. İnsan yapmak istediklerini akıl süzgecinden geçirmeli ve ona göre davranış sergilemelidir. Zaman bir nimettir, israf edilemez. İyi kullanılmayan zaman israf edilmiş demektir.

Külli irade Allah’a aittir. Yeryüzünde hiçbir şey Allah’ın iradesi olmadan meydana gelemez. Müslim ve gayri Müslim Allah’ın kullarıdır. Allah’ın kendilerine verdiği sınırlı iradeyi kullanarak arzu ettikleri bir şeyin var olmasını dilerler. Kulların istekleri, Allah’ın külli iradesinde yer aldığı zaman Onun OL emriyle meydana gelir. Bunun canlı örneklerini hayatımızın her safhasında görmek mümkündür. 18 Mart 1915 tarihinde yapılan ve 24 devletin katıldığı Çanakkale savaşında ihtilaf devletlerinin emellerine erişemeden mağlup olmaları. 15 Temmuz FETÖ nün başlattığı darbe planının doğmadan ölmesi ve terör örgütlerinin vahim sonuçları. Ülkemizin yükselmesini istemeyen iç v e dış güçlerin kurdukları hain tuzaklarının işlevini yapamaması. Türkiye üzerinde oynanan her oyunun sonuç itibariyle emeline erişememesi. Bu örnekler çoğaltılabilinir.

Demek oluyor ki, Allah’ın iradesi olmadan dünyada hiçbir şey meydana gelmiyor. Kulların cüzi iradelerine Allah evet dediği zaman, arzular meydana gelebiliyor. Allah kulları için daima hayır murat eder. Allah kullarına zulmetmez. Kullar söylem ve eylemleriyle kendilerine zulmederler. Müslüman olarak Allah’ın Müslüman kullarına daima yardım edeceğinin bilinci içinde olmamız gerekir. Allah’ın verdiği iradeyi cüz iyeyi hak sahada kullanmalı ve sonucun kendimizin ve toplumun yararına olmasına zemin hazırlamalıyız. Allah’ın inayetinden rahmet ve mağfiretinden ümitsiz olmamalıyız. Allah bizler için hayır diler ve hayırlı olanları yaratır. Allah Müslüman kullarına imanlarını hayatla buluşturdukları sürece yardım edecektir inşallah.    

                                                                                   Tahsin ÖTGÜÇ- Emekli Müftü

 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
02Ağs

ORMANLARIMIZ MİLLİ SERVETTİR

26Tem

DÜNYA BİR GEMİ

12Tem

BAYRAMLAR BİRLİĞİN KAYNAĞIDIR

05Tem

KURBAN İBADETİ VE ÖNEMİ

28Haz

İNSAN VE DİN