İSLAM EVRENSEL BİR DİNDİR - Tahsin ÖTGÜÇ

İSLAM EVRENSEL BİR DİNDİR


Genel olarak dinler iki kısma ayrılır. Bunlardan biri hak dinler, diğeri ise batıl dinlerdir. Hak dinler Allah tarafından gönderilen dinlerdir. Yahudilik, hirıstiyanlık ve İslam dini gibi. Batıl dinler ise menşei Allah’a ait olmayıp insanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Budizim, şamanızın, toteizim gibi. Din, insanların dünya ve ahiretini mutlu kılan ilahi kavramlar topluluğudur. Hak dinler arasında yer alan Yahudilik ve Hıristiyanlık bölgeseldir. Yani Yahudilik Hz Musa’nın kavmine gönderilen dindir. Hıristiyanlık ise Hz İsa’nın kavmine gönderilen bir dindir. Her iki din, kendi bölgelerinde mensupları tarafından yaşanmıştır.                

            Hak dinler arasında yer alan ve yüce Allah tarafından peygamberimiz Hz Muhammed (sav) efendimiz aracılığıyla tüm dünya insanlarına gönderilen İslam dini evrenseldir. Miladi 610 yılında Mekke’de Hz Muhammed’e peygamberlik görevi verilirken aynı zamanda İslam dini, yeryüzü insanlığına Mevla tarafından gönderilmiştir.                

            Yüce Allah, Kur’an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyurmuştur.”Bu gün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım..Size din olarak İslamiyet’i seçtim.” Maide,3. Cenabı Hak peygamberimizin âlemlere rahmet olsun diye gönderildiğini beyan ederek, Hz Muhammed’in dünya nebisi (elçisi) olduğunu ortaya koymuştur. Dünya Peygamberinin şahsında gönderilen bir dinin evrensel olması doğaldır. Zaten dinin sahibi olan Allah, dünyada var olan ve ila nihayet kıyamete kadar gelecek olan insanlar için din olarak İslam’ı seçtim buyurmaktadır.                   

             Bundan dolayı miladi 610 tarihi itibariyle yeryüzünde hâkim olan İslamdır. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın insan için gerekli olan din İslam’dır. Her insan için La İlahe illallah Muhammed ün Resülullah diyerek Allah’a teslim olup İslam’la buluşması yaratanın isteğidir. Hak dinlerin sahibi olan Allah, İslam dinini göndermekle daha önce bölgesel olarak gönderdiği dinlerin geçerliliğini ortadan kaldırmıştır. Yeryüzünde kıyamete kadar geçerli olacak din, İslam’dır.    

              Konumuzla ilgili yüce Allah, şöyle buyurmaktadır.”Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan asla kabul edilmeyecek ve o,ahirette zarar edenlerden olacaktır.”  Al-i İmran,85. Yaratan ve kollayıp idare eden Allah, dünya insanlığına evrensel bir peygamber gönderip onun aracılığıyla sunduğu İslam dininin tek yaşanacak din olduğunu ortaya koymaktadır. Yani İslam’dan başka bir dinle yaşanamayacağını, kim aksi istikamette hareket ederse dünya ve ahiret huzurunu kaybedeceğini beyan etmiştir. Allaha kul olmak için dünya sahnesinde hayat sürdüren her insan Yaratanının sesine kulak vererek dünya ve ahiretini mamur etmesi lazım gelir. Değilse ben atalarımdan böyle gördüm diyerek kendi rey’iyle hareket eden birey, Allah’ı memnun edemez. Böyle olunca da ömür boşuna harcanmış olur. Akli selim insan böyle yapamaz.                        

                          Yeryüzünde yaşayan yedi milyar insanın sahibi olan Allah, neyin nasıl yapılacağını bildirdiği şekilde hareket etmek zorunluluğu vardır. Dünya insanlığının yaşadığı süreci, kendisine yarar sağlayacak tek din İslam’dır. Allah kuranında “ Ey imam edenler Allaha karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslüman olarak ölün” buyurmaktadır. Al-i İmran, 102.Müslüğman olmak için Yaratana teslim olup İslam dinine göre yaşamak gerekmektedir. Bizler Allah’a teslim olarak bu dinin mensupları olma bahtiyarlığına erişmişiz. Allah, İslam diniyle hayatını sürdüren insanlara Müslüman adını vermiştir. Yüce Allan kendisine dönerken Müslüman olarak dönmeyi istemektedir. Dünya ve ahiretin huzurlu yolu buradan geçmektedir. Yapılması gereken Allah’ın isteğini yerine getirmek ocaktır. Ne mutlu Evrensel ve cihan şümul din olan İslam ile buluşup, Yaratana bu hal ile gidebilenlere.                  

                                                                      Tahsin ÖTGÜÇ

Emekli Müftü

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
21Eyl

ŞEHİT VE GAZİLİK

13Eyl

ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ

06Eyl

PEYGAMBERİMİZİ ANLAYABİLMEK

30Ağs

İNSAN VE DİN

26Ağs