BERAT KANDİLİ   


BERAT KANDİLİ   
Üç ayların içersinde yer alan mübarek gecelerin üçüncüsü beraat kandilidir. Beraat, berae kelimesinin çoğulu olup, 
suçtan, borçtan, cezadan, günahtan kurtulma anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerimin levhi mahfuzdan dünya semasına topluca indirilmeye vesile olan bir gecedir 10.05.2017 tarihi akşamı mübarek Beraat Kandilidir.
………………..
    Beraat kandili hakkında Kur'an-ı Kerimde şöyle buyrulmaktadır." Ha mim.  Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş, o gecede ayırt edilir. Duhan/ 1-4. 
…………………..
    Kur'an-ı Kerimin levhi mahfuzdan dünya semasına bu gece indirildiği işaret edilmiştir. Aynı zamanda yıl içersinde 
meydana gelecek olayların bu gece karara bağlanacağı açıklanmıştır. Sene içersinde dünyaya gelecek çocukların ve aynı senede vefat edeceklerin özel deftere yazılması, Her kesin amel ve işlerinin Allah'ın huzuruna çıkarılması, her insanın rızkının tertip edilmesi gibi olayların bu mübarek gecede olabileceği Peygamberimiz tarafından haber verilmiştir.  
…………………….
    Mübarek beraat gecesinde beş haslet vardır. 1- Her mühim iş, o gece ayrılır. 2- O gecedeki ibadetin fazileti 
büyüktür. 3- Rahmeti ilahiye Feyezan eder. 4- Bağışlama gecesidir. 5- O gece resülüllaha şefaat hakkının tamamı verilmiştir. 
Bu denli fazilet ve bereket dolu bir geceyi elbette ki kendi lehimize olacak şekilde 
ihya etmeliyiz. Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışmalıyız. Kur'an okumak, tesbihat, hamd ve şükürde bulunmak, hata ve ku surlardan kurtulmak, kalben mutmain olabilmek için tövbe-i istiğfar etmek, tüm istek ve arzularımızı Allaha ulaştırmak, bu cümledendir.  
………………………
    Bu konuda Peygamberimiz (sav) efendimiz, şöyle buyurdular: " Şaban ayının On beşinci gecesi olduğunda, geceyi namaz kılarak gündüzünü de oruç tutarak ihya ediniz. Gerçekten Yüce Allah, akşam vaktinden itibaren dünya semasına tecelli eder: yok mudur bağışlama isteyen onu affedeyim. Yok, mudur rızık isteyen onu rızıklandırayım. Yok mudur?
    Bir hastalığa müptela olup benden afiyet isteyen ona şifa vereyim. Yok, mudur içinde bulunduğu hali bana arz etmek isteyen ona cevap vereyim diye imsak
vaktine kadar Müslüman kullarına nida eder." İbni Mace
………………….
    Bizler, Yüce Allah'ın Müslüman kullarına rahmet ve mağfiret nazarıyla baktığı bu geceyi, geleceğimizin aydınlık olması adına en iyi şekilde ihya ederek geçirmeliyiz. Bu gece müminler için bir nimettir. Bu nimetin hakkını hep birlikte aile bireylerimizle beraber vermeye gayret etmeliyiz. Bu gece kaza namazlarımız varsa onları kıldıktan sonra nafile namaz kılarak, zikir ve tesbihatta bulunarak Yüce Yaratanımızdan dünya ve ahir etimizin arzu ettiğimiz mekân olmasını isteyerek 
değerlendirmeliyiz . 
………………………..
    Mübarek beraat gecesinde yapılan duaların ve bağışlanma dileklerinin geriye dönmeyeceğini, gecenin hürmetine Allah tarafından kabul edileceğini, Peygamberimiz haber vermişlerdir. Öyleyse bu gece ellerimizi ve yüzümüzü Allah'a çevirerek ondan dünya ve ahire 
timizin iyi olmasını isteyelim. Allah, bu gecenin hürmetine gönlümüzden geçen istek ve arzularımıza cevap verecektir 
inşallah. Bu temennilerimle okurlarımızın mübarek beraat kandilini tebrik eder, gecenin bölgemize, ülkemize, İslam 
âlemine, huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim.
  
                                Tahsin ÖTGÜÇ         
                     İl Müftü Yardımcısı                          
                                                        
 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Tem

BAYRAMLAR BİRLİĞİN KAYNAĞIDIR

05Tem

KURBAN İBADETİ VE ÖNEMİ

28Haz

İNSAN VE DİN

21Haz
17Haz

ÇEVRE BİLİNCİ VE TEMİZLİĞIİ