SİVİL İRADE PLATFORMU'NUN BARTIN'DAKİ BULUŞMASI - Güngör Gökdağ

SİVİL İRADE PLATFORMU'NUN BARTIN'DAKİ BULUŞMASI


SİVİL İRADE PLATFORMU'NUN BARTIN'DAKİ BULUŞMASI

 

Küreselleşme çağında ve günümüzde sivil toplum kuruluşları, toplumları aydınlatan, yönlendiren ve ilerlemesine katkı sağlayan en önemli organizasyonlar olarak görülür. Gönüllüler tarafından kurulan, bağımsız olan, ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal faaliyetler yürüten, kar amacı gütmeyen yararlı kuruluşlardır. Çalışanlarını gönüllülük esasına göre alan, bağış ve üyelik ödemeleriyle gelirlerini sağlayan, sendika, oda, dernek, vakıf adı altında faaliyet gösteren yapılardır. Hükümet ve siyaset dışı olmaları nedeniyle de ayrıca büyük bir öneme sahiptirler.

…………………..

Gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşları, toplumu kalkındıran temel bir dinamik ve itici bir güce sahiptirler. Ülkemizde ise bu tür organizasyonların değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktaysa da, gereken önemin yeterince verilmediği gözlemlenmektedir. Hala fonksiyonel olarak gelişmiş ülkelerde ki tesir ve etkinlik düzeyine yeterince ulaşılamamıştır.

………………………

İnsan için, toplum için ve devlet için sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğu bir hakikattir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) sivil toplumun kendini daha rahat ifade edebileceği, insanların bilinçlendiği, yardımlaşma, paylaşma, birlikte hareket etme duygularının geliştiği, toplumun yaralarına merhem olan faydalı kuruluşlardır. Yönetimler üzerindeki etkisiyle de toplumsal hayatımızın odak noktasında yer alırlar. Bu kuruluşların yaptığı etkinlikler, toplumun çıkarı ve huzuru içindir.

…………………………

Hiç şüphesiz ülkemizde dünya standartlarında STK'lar da mevcuttur. Önlerinde birçok sorunları varsa da, bunların en başında zayıf olan finansal yapıları gelir. Bu yapıları ise sivil toplum kuruluşlarının etkin ve faal olmalarını engelleyen bir pranga gibidir.

………………………..

İyi bilinmesi gereken başka bir husus ise, Bartın'ın sorunları ve problemlerini de en iyi bilenlerin arasında sivil toplum kuruluşları gelir. Onların düşünce ve önerileri, proje üreten boyutları, meselelere yaklaşımları, sorunları çözme ve çözüm yolları bulma açısından son derece önemsenmelidir.

……………………….

Sivil İrade Platformu adı altında bir üst çatı şeklinde yapılanmaya giden 26 farklı sivil toplum kuruluşu Bartın'da faaliyet yürütmektedir. Periyodik olarak toplanan bu kuruluşların tamamı, Bartın'ı daha ileriye götürme hususunda fikir ve düşüncelerini, strateji ve hedeflerini paylaşarak faydalı bir işe imza atmaktadırlar. Bu kuruluşların herkese yardım ederek, topluma faydalı hizmetler için çalışıyor olması Bartın için de büyük kazanımdır.

……………………………..

Memleketimizde değişik düşünce ve görüş sahibi olan, yapı ve organizasyonların bir araya geldikleri sık rastlanılan bir durum değildir. Oysa Bartınlılar olarak bizim görmek istediğimiz tablo, bu kuruluşların kamu yararına olan ortak meselelerde birlikte hareket edebilmeleri, meselelere müşterek çözüm alternatifleri sunabilmeleridir. Yine sivil toplum kuruluşlarının toplum içinde daha güçlü ve köklü olmaları, hak ettikleri konuma gelebilmeleri için Bartın'daki siyasi partilerin de destek vermeleri olumlu ve yararlı bir iş olacaktır. Siyaset erkinin, müdahale etmeksizin, yönlendirme yapmaksızın sivil toplum kuruluşlarının sorunlarına eğilerek, çözümü hususunda irade ve inayet göstermesi gerekir. Unutulmamalıdır ki bu kuruluşlar Bartın'ın gören gözü, duyan kulağıdır.

………………………..

Yakın zamana kadar MÜSİAD temsilcisi olarak Sivil İrade Platformu'nun toplantılarına düzenli olarak iştirak eden Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı bey, bu kuruluşların müşteki oldukları sorunlarına da vâkıf olan bir insan. Bartın'da ki STK'ların, önlerindeki engellerin kaldırılıp, daha çok etkin olabilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlayabilecek bir isim. Kalaycı, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi için gayret sarf edip, onlara geniş bir alan açmanın Bartın'a yapılacak önemli hizmetlerden birisi olduğunun bilincinde.

………………………..

Artık sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü sesini ve sorunlarını dinlemenin zamanıdır. El ele vererek Bartın'a hizmet etmenin vaktidir.

Güngör Gökdağ

gungorgokdag@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
02Mar
27Oca

İŞTE BELÇİKA DEMOKRASİSİ

21Oca

İŞTE BELÇİKA DEMOKRASİSİ

07Oca
31Ara

DEVRİM'DEN DEVRİN OTOMOBİLİNE