KİTAP İYİ BİR DOSTTUR - Tahsin ÖTGÜÇ

KİTAP İYİ BİR DOSTTUR


İnsan yaşadığı süreçte, kendine yön vermek iyiyi, güzeli, doğruyu, dürüstlüğü ve kendisini tanımasını öğretecek kitap’a ihtiyacı vardır. Kişi kitap okuduğunda, zamanını iyi kullandığı gibi, bilmediklerini de öğrenmiş olur. İlmi ve kültürel yönden ufku genişler. Konuştuğu zaman sağlam konuşur. İnsanlara faydalı olur. Okuyan ve okutan müspet yönden değişir. Kişi ne kadar okursa o kadar gelişir. Rastgele konuşmaktan, gurur ve kibirden uzak olur. Mütevazı hal üzere hayatına devam eder, Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur.”(Ey Muhammed) Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, insanı hayâsızlıklardan ve kötülüklerden alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir.  Allah yaptıklarınızı biliyor.” Ankebut, 45.       

Kitap denilince aklımıza öncelikle Müslümanlara dünya ve ahiret huzurunu sağlayan ve aynı zaman da şifa olan Kur’an-ı Kerim gelmelidir. Daha sonra peygamberimizin hayatını kuşatan sünnetiyle ilgili kitaplar ve daha sonra da hayatımıza yön verecek olan müspet kitaplar. Her kitap, okuyan kişi için birer rehberdir. Dolayısıyla insanın zamanını iyi değerlendirmesine vesile olan bir araçtır. Aynı zamanda kitap, bilmediğimizi öğrettiği gibi, bildiklerimizi perçinlenmesine vesile olur. Kitap okuyanla okumayan arasında bariz fark her zaman göze çarpar. Kitap okumayan, her konuda kulaktan duyma bilgilerle yetinir. Söylemlerinin dayanağı yoktur. Kendisini geliştirmekten, etrafındakilere yararlı olmaktan uzak olur. Okuyan, araştıran, yazıp çizen, kendisini geliştirebileceği gibi, topluma yaralı olur. Sahip olduğu bilgi ve kültürünü etrafındakilerle paylaşır. Bu yönüyle örnek insan olur. Kitap insana öz güven kazandırır. Kişi konuşurken sağlam ve rahat konuşur.                       

            Peygamberimiz (sav) efendimiz “ Kur’an okuyunuz. Zira Kur’an-ı Kerim kıyamet gününde önlerinize şefatcı olarak gelir,” buyurdular. Riyazüsalin. Bizler dünya ve ahir eti bilen, Allah’a teslim olmuş birer müslümanız. Bunun için maddeye de manaya da aynı önemi veririz. Kur’andan feyiz almak için onu okumaya çalışırken, geleceğimizi yön verecek olan dünyevi kitapları da okumaktan kaçınmamalıyız. Her şeyden önce kitaplar bizleri genel kültür sahibi yapar.. Lüzumsuz çekişmelerden, gereksiz iddialardan bizleri korur. Gerçekçi olmayı öğretir. Neyi ne kadar bildiğimizi öğretir. Okudukça da ne kadar eksik olduğumuzu bizlere yansıtır. Kitapla arası iyi olmayan buna bağlı okumayan insan, eksikliğini ve artısını nerden bilecek. Bu durumda olan birey, muhatabını ikna etme yerine baskı aracını kullanır. Günümüzde olduğu gibi.           

  İnsanlara faydalı olmak için kültürlü olmak, bilmek gerekir. Bilmeden hedef kitleye bir şey veremeyiz. Kültür, okuduklarımızdan aklımızda kalan bilgilerdir. Ne kadar okursak o kadar kültüre sahip oluruz. Yani kültür oranı okumakla orantılıdır. Bilerek yürümek, bilerek konuşmak, ne kadar zevkli olur. İnsanların bilmediklerini öğreterek onların mutlu olmasını sağlamak ne kadar faziletli bir davranıştır. Günümüzde çoğu insan, kitap okuma noktasında bir hayli geridir. Hal böyle olunca zamanı boşa harcar. Gerçekleri göremez. Birilerine yardımcı olmayı bırakın, kendisine faydalı olamaz. Aile yuvasında çocuklarına iyi bir model olamaz. Bir şeyden haberi olmayan insan tipi olmaktan kurtulamaz. Bu durumdan kurulmanın tek yolu kitaplarla dostluk kurmaktır.                         

            Huzurlu bir toplumun oluşumunda bireylerin kültürlü olmasının büyük rolü vardır. Bunun için kitap okumaya ihtiyaç vardır. Allah’ın Kelamı Kur’an, başta olmak üzere dini ve dünyevi her türlü kitapları okumaya gayret göstermeliyiz. Kulaktan duyma bilgilerle gerçeği göremeyeceğimizi, doğruyu bulamayacağımızı bilmeliyiz. Boş zamanlarımızı kitaplarla buluşarak geçirmeliyiz. Bizleri yanlışlardan, eksikliklerden, bid’at ve hurafelerden kurtaracak kitaplardır. Bu yönleriyle kitap, insan için bir dosttur. Hayatımızda önemli bir yeri olan kitaplarla arzu ettiğimiz her zaman buluşmak için evlerimizde küçük de olsa bir kütüphane olması büyük önem arz eder.

                                                                                                                   

 

                                                                              Tahsin ÖTGÜÇ- Emekli Müftü

                                                                                                                          

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
29Kas

İSLAMIN ENGELLİYE BAKIŞI

22Kas

KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDET

15Kas

SABRIN SONU SELAMETTİR

08Kas

HZ PEYGAMBER VE İNSAN ONURU

02Kas

PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİ