Yatırımcıların taleplerine son şekil

Talepleri Değerlendirmesine Ait Karar Toplantısında Bartın'da tekstil ile ahşap tekne imal eden firmaların yatırım desteklerine ilişkin değerlendirilen taleplere son hali verildi. Toplantıda firmaların işveren ve sigortalı paylarına ilişkin teşvik talepleri ile 5. Bölgede yer alan Kurucaşile'deki geleneksel ahşap yat ve tekne imal eden firmaların 6. Bölgedeki teşviklerden yararlanması taleplerinin ilgili bakanlığa iletilmesine karar verildi.

PAYLAŞ

 

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapılan Bartın İli Yatırım Destek ve Teşvik Talepleri Değerlendirmesine Ait Karar Toplantısında Bartın’da tekstil ile ahşap tekne imal eden firmaların yatırım desteklerine ilişkin değerlendirilen taleplere son hali verildi. Toplantıya Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu ile BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahadır Kalecik katıldı.

Taleplere son hali verildi

Toplantıda; tekstil ile ahşap tekne imal eden firmaların yatırım desteklerine ilişkin taleplerine yönelik Bartın’da farklı tarihlerde düzenlenen toplantılarda değerlendirmeye alınan görüş ve öneriler rapor halinde Vali Güner’e sunuldu. Toplantıda hazırlanan rapor doğrultusunda firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri değerlendirilerek son hali verilirken geliştirilen önerilerin en kısa sürede ilgili Bakanlıklara sunulmasına karar verildi.

 

İşte o öneriler!

“1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81. maddesi kapsamında geçen yüzde 6’lık indirim uygulamasındaki prime esas alt sınırının kaldırılarak, bildirilen prime esas kazancın dikkate alınması ve herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaması,

2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81. maddesine ekleme yapılarak ilave yüzde 5’lik ek teşvik verilmesi,

3- İlimizde en fazla istihdam sağlayan 3 sektörde faaliyet gösteren işletmeler ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ilave istihdam yaratmaları durumunda 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan kısıtlamalara tabi olmaksızın prime esas kazancın brüt tutarı üzerinden iş veren ve sigortalı paylarının tamamının muaf tutulması,

4- 5510 sayılı Kanun ile 6486 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında SGK işveren payının devlet tarafından ödenen yüzde 6’lık kısmının 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren 5 yıllık periyotlar halinde belirlenerek desteklenmesi,

5- 7103 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gelir vergisinin tamamına uygulanan muafiyetlerin de 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren 5 yıllık periyotlar halinde belirlenerek desteklenmesi,

6- 20 Ağustos 2020 tarih ve 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerçekleştirilen değişiklik ile Kurucaşile 5. Bölge ilan edilmiş, İlimiz Kurucaşile İlçesinde bulunan geleneksel ahşap yat ve tekne imal eden firmaların 6. Bölge yatırım destek ve teşviklerinden yararlanması, ayrıca teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları kapsamında 13. maddede yer alan yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması gerektiği şartının yapılan teklif ile 10 ile 24 metre arasında olması yönünde geliştirilen öneriler ilgili Bakanlıklara sunulacaktır.”

 

 

 

Nurdan EROĞLU

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN