Yarın sokağa çıkmak yasak!

İçişleri Bakanlığınca Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) tedbirleri kapsamında Bartın'da yarın ve 27-28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sınavların sorunsuz yapılabilmesi için yarın Bartın'da 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 27 Haziran Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bu kapsamda yeni kararlar aldı. İşte o karalar!

PAYLAŞ

İçişleri Bakanlığınca Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) tedbirleri kapsamında Bartın’da yarın ve 27-28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.  Sınavların sorunsuz yapılabilmesi için yarın Bartın’da 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 27 Haziran Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bu kapsamda yeni kararlar aldı. İşte o karalar!

“İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 18 Haziran 2020 Perşembe günü Vali Sinan Güner Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır.

İlimizde yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavının (YKS)  halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi, sınavlar öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve Koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınmasına;

20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu saat 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu saat 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavının (LGS) sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında,

27 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu saat 10.15’te başlayıp 13.00’da tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45’te başlayıp 17.45’te tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır

A- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

aa) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

ab) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

ac) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

aç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ad) Akaryakıt istasyonları,

ae) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,

af) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ag) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ağ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ah) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

aı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

ai) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

aj) Oteller ve konaklama yerleri,

ak) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

al) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

am) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

an) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ao) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

aö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

ap) Sebze/meyve toptancı halleri,

B- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

ba) Bu kararın (a) başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

bb) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

bc) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

bç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

bd) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

be) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

bf) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

bg) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

bğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

bh) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

bı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

bi) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

bj) Sokak hayvanları için oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

bk) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

bl) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

bm) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

bn) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

bo) Veteriner hekimler,

bö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

bp) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

br) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

bs) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

bş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

bt) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar sokağa çıkabileceklerdir.

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

 Ç- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının      alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

a)LGS sınavı öncesine denk gelen  19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,

b)LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

c)YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,

ç)YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

d)YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacaktır.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün alınmış olan nikâh törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icra edilecektir.

 

  8 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan 2020/3 Sayılı Valilik Genel Emri gereğince İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda bulunmaları 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yasaklanmış, bu yasağa uymayanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32. Maddesi’ne göre 392 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. İş bu İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararının yürürlüğe girmesi ile birlikte, maske kullanımına ilişkin 2020/3 Sayılı Valilik Genel Emri’nin, aynı şartlarda İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı olarak tesisine ve uygulanacak cezalarda ülke genelinde uygulama birliği sağlamak amacı ile bu yasağa uymayanlar hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi’ne göre 900 TL idari para cezası uygulanmasına,

Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru     görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına,

Alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri yarın açık

Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü, cumartesi günü LGS’ye girecek öğrenciler için saat:07:00-12:00  saatleri arasında il ve ilçe müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu. Müdürlük duyuruda “Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  yazısı ile merkezi sistem sınavlarından olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (2020 LGS) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumun 09:30'da, ikinci oturumun 11:30'da olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat:07:00-12:00  saatleri arasında ilimiz, merkez ve bağlı ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacaktır” dedi.

 

 

 

 

 

 

Nurdan EROĞLU

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN