Tunç 'Teklifte hedefimiz ceza adeletini sağlamak'

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifinin 1. Bölümü hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuştu.

PAYLAŞ

Koronavirüsün bütün dünyayı tehdit ettiği, ülkemizi de etkilediği bir zaman diliminde Meclis çalışmalarımızı tedbirlerimizi alarak sürüdürdüğünü ifade eden Milletvekili Tunç, “Ülkemizin ve insanlığın bu salgından bir an önce kurtulmasını diliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum”dedi.

 “Teklif af düzenlemesi değil”

Görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda başlanan teklif hakkında konuşan Tunç, “2005 yılından buyana yaklaşık 15 yıldır uygulanan Ceza İnfaz Kanunumuzu modern infaz rejiminin gerekleri ile uyumlu hale getirmeyi amaçlayan 70 Maddeden oluşan ve başta Ceza İnfaz kanunumuz olmak üzere TCK, CMK ve diğer kanunlarda önemli değişiklikler içeren bir kanun teklifini görüşüyoruz. Öncelikle bu teklifin  bir AF düzenlemesi, ya da cezalarda indirim düzenlemesi olarak nitelendirmenin doğru olmadığını belirtmek istiyorum.”dedi.

Genel ya da özel afta hükümlünün cezası tüm sonuçları ile ortadan kalkar, kanun teklifinde ise cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran tek bir madde olmadığını belirten Tunç, “Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik ilgili düzenlemeler yapılıyor. Hükümlü cezasının kalan kısmını Koşullu salıverme veya denetimli serbestlikte geçirirken bir suç işlediğinde önceki cezasını da çekmek üzere yeniden cezaevine giriyor. Af’ta ise böyle bir durum söz konusu değil”dedi.

 “Hedefimiz infaz rejimini kalıcı hale getirmek”

Bu teklifle hedefimiz, ceza adaletine daha uygun, suçlunun ıslahı ile suçların önlenmesini sağlayacak bir infaz rejimini getirmek olduğunu ifade eden Yılmaz Tunç, “Teklifin amacı cezaevlerini boşaltmak değildir.Teklif geçici bazı maddeler içerse de infaz rejiminde kalıcı düzenlemeler içermektedir” dedi.

 “Cezaevlerindeki doluluğun sebeplerini doğru tespit etmekte fayda var”

15 temmuz darbe girişimi ile birlikte hükümlü ve tutuklu sayısındaki artış cezaevlerindeki yoğunluluğu arttırdığını kaydeden Yılmaz Tunç şöyle devam etti:

“2005 yılında yürürlüğe giren; Yeni Ceza Kanunumuzdaki cezalardaki artış, İnfaz kanunumuzdaki koşullu salıverme sürelerindeki artış, hükümlülerin cezaevlerindeki kalış sürelerini yüzde 40’tan yüzde yüzde 66’ya çıkarmıştır. İstinaf mahkemelerinin devreye girmesi ile 5 yılın altındaki suçlarda karar verilmesinin hızlanmış olması, İstinafların devreye girmesiyle birlikte Yargıtay’ın da önündeki dosyalarla ilgili olarak hızlı karar vermesi ve 15 temmuz darbe girişimi ile birlikte hükümlü ve tutuklu sayısındaki artış cezaevlerimizdeki yoğunluğu artırmıştır.

 “Teklifle infaz hakimliği ile ilgili önemli düzenlemeler var”

İnfaz ile ilgili tüm işlemler İnfaz hakiminin denetiminde olacak, Cumhuriyet Savcısının kararlarına karşı İnfaz Hakimliğine itiraz edilebilecek. Böylece infazda da hakim güvencesinin getirilmiş olması dikkat çeken olumlu bir düzenleme.

“Koşullu salıverme ve iyi hal”

Teklifin iki ana konusu Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik ile ilgili düzenlemelerdir. Yine bu kapsamda teklifin en önemli maddelerinden biri İyi Hal’in belirlenmesi ile ilgili düzenleme. Koşullu salıvermenin de ön koşulu hükümlünün iyi halli olup olmadığının tespiti.  Mevcut düzenlemede hükümlünün son günlerdeki durumu göz önüne alarak İdari ve gözlem kurulu’nun kararı ile verilen hükümlünün iyi halli olup olmadığı yönündeki tespit, getirilen düzenleme ile 6 ayda bir raporlarla belirlenecek, iyi hale karar verecek komisyon Cumhuriyet Savcısının ya da görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısının başkanlığında idari gözlem kurulu ve Aile, Sağlık Bakanlığı uzmanlarından oluşacak  bir komisyon tarafından verilecek. 10 yılın üstünde olan ve teklifte sayılan bazı suçlar bakımından İnfaz Hakiminin onayı gerekecek.

“Koşullu salıverme sürelerinde değişiklik”

Teklifle, Koşullu salıverme sürelerinde değişiklik yapılırken; Ağırlaştırılmış Müebbet 30 yıl, Müebbet 24 yıl, bunlarda bir değişiklik sözkonusu değil. Darbe suçluları, Kadın Cinayetleri, Kasten öldürme gibi suçlarda infazda bir değişiklik yok. Ayrıca Koşullu salıvermesi 3 bölü 4 olan Terör Suçları, Cinsel Suçlar, Uyuşturucu Ticareti suçlarından mahkum olanlar bakımından da bir değişiklik yok bunların da koşullu salıvermesi3 bölü 4 olarak muhafaza ediliyor. Kasten öldürmenin haksız tahrik vb indirimlerle süreli hapse dönüşmesi durumunda, İşkence ve Eziyet suçlarında,  Casusluk ve Devlet Sırlarına karşı suçlarda, Çocukların işlediği Terör, Uyuşturucu ticareti, Cinsel Saldırı suçlarında da mevcut düzenleme  2 bölü 3 olarak devam ediyor. Bunlarda da bir değişiklik yok. Diğer suçlar bakımından mevcut düzenlemede 2 bölü 3 olan koşullu salıverme süresi 1 bölü 2’ye indiriliyor. Yani 2005 yılındaki düzenleme ile aynı.

“Denetimli serbestlikle değişiklik”

Denetimli Serbestlik, tüm cezalar için hükümlünün koşullu salıverilmesine 1 yıl kala idi, bu süre yerine oran getiriliyor. Hükümlünün koşullu salıverilme süresine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin 5’te 4’ünü dolduran denetimli serbestlikten yararlanacak. Bu süre 3 yılı geçemeyecek. Böylece kısa süreli hapislerde de cezasızlık algısının Önüne geçilmiş olacak, 1 ay ceza alan bile hapis yatacak. Denetimli serbestlik geçici madde düzenlemesi ile de: 2016 yılı Ağustos ayında OHAL KHK’sı ile getirilen 1 yıllık denetimli serbestlik süresini 2 yıla çıkaran düzenlemede 2 yıllık süre 3 yıla çıkarılıyor. Burada da; Terör, cinsel suçlar, Uyuşturucu ticareti, özel hayatın gizliliği, kasten öldürme, kasten yaralamanın alt ve üst soy, kardeş veya eşe karşı işlenmesi, kasten yaralamanın canavarca hisle işlenmesi suçları bundan yararlanamayacak. Diğer suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi  3 yıl olarak uygulanacak. 2016’da 2 yıldan yararlananlar ilave 1 yıldan yararlanacak. Bu bir geçici düzenleme.

“Çocukların infaz kurumunda geçirği süreyle ilgili olumlu bir düzenleme”

Ayrıca; Bu süre 0-6 yaş grubu Çocuğu olan kadınlar için ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için 4 yıl uygulanacak. Ağır hastalık halinde 65 yaşını tamamlayan hükümlüler Adalet Bakanlığının belirlediği tam teşekküllü hastaneler veya Adli Tıp kurumu raporuyla cezalarını denetimli serbestlikte geçirebilecek. Geçici madde ile çocuklar bakımından 15 yaşına kadar 1 gün 3 gün sayılacak, 15-18 yaş arası İçin 1 gün 2 gün sayılacak. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak, “Çocukların üstün yararı” ilkesi açısından olumlu bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

“Özel infaz usullerinin kapsamı değişiyor”

Teflif ile “Hafta Sonu ve Geceleri infaz: Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Taksirle işlenen suçlarda (taksirle öldürme hariç) 3 yıldan az suçlarda  hükümlü hafta sonu ve geceleyin infazdan yararlanabilecek, böylece iş hayatı, eğitim hayatı gibi hususları olumsuz etkilenmeyecek. Konutta İnfaz: Kadınlar, çocuklar ve 65 yaşını bitirmiş hükümlüler toplam 1yıla kadar, 70 yaşını bitirenler 2 yıla kadar, 75 yaşını bitirenler 4 yıla kadar cezalarda konutta çektirilmesine infaz hakimi karar verebilecek.

“Teklifte cezaları arttırılan suçlar var”

 5 yıldan az cezalarda ağır hasta ise konutta infaza karar verilebilecek. Doğum yapan kadınlar doğumdan itibaren 1 yıl 6 ay geçmemişse 3 yıldan az ceza alan kadınlar konutta infazdan yararlanacak, Toplumsal hassasiyet, korunan yarar açısından teklifte cezaları artırılan suçlar var. Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi durumunda 1 kat artırılarak ceza verilecek. Örgüt suçunun cezası artırılıyor alt sınır 4 yıldan başlayacak. Tefecilik suçunun cezası artırılıyor.

“İnfaz yakma”

İnfaz yakma olarak bilinen koşullu salıverme süresi içinde suç işleyen kişilerin yeni işlediği suç ile birlikte önceki cezasının kalan kısmını da çekmek zorunda kalıyor. İkinci işlediği basit bir suçtan 1 ay ceza alsa bile önceki suçun koşullu salıverme süresi kadar değil, ikinci işlediği suçun iki katı cezayı çekmesine yönelik bir düzenleme ceza adaletine daha uygun bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

“Covid-19 nedeniyle açık cezaevlerinde izin”

COVİD 19 nedeniyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere izin imkanının getirilmesi de içinde bulunduğumuz Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu hale gelen bir düzenleme. COVİD 19 nedeniyle Açık cezaevlerindeki hükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılabilecek, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine bu süre Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Komisyonda eklenen bir fıkra ile de Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmesine 1 yıl kalanlar da izne gidenlerin boşalttığı açık cezaevlerine geçebilecek. Böylece kapalı cezaevlerinin kapasitesi azaltılarak salgın riskine karşı bir önlem alınmış olacak. Ancak bu hükümlüler açık cezaevinden izinli çıkamayacaklar. Açık cezaevinden kalmaya devam edecekler.”

Haber Merkezi

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN