SGK'da ilk taksit ödemeleri için yarın son gün!

SGK prim borçları başta olmak üzere 1 Şubat'a kadar başvuruda bulunarak yapılandırmadan faydalanan vatandaşların Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'ne olan ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Müdürlük ayrıca genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçileceğini de duyurdu.

PAYLAŞ

Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, SGK prim borçları başta olmak üzere 1 Şubat’a kadar başvuruda bulunarak yapılandırmadan faydalanan vatandaşların 31 Mart’a kadar ilk taksitlerini ödeyebileceklerini duyurdu. Yapılandırma ödemeleriyle ilgili açıklamada bulunan SGK İl Müdür Ekrem Öztekneci şunları söyledi:

“Bilindiği üzere 7256 Sayılı Yapılandırma kanunu 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 30 Arlık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3343 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmış, söz konusu karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait aşağıda belirttiğimiz;

-Sigorta primleri,

-Genel Sağlık Sigortası primleri,

-İşsizlik sigortası primleri,

 -1 Şubat 2021’den önce kesinleşen idari para cezaları,

-İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

- Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

-BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

- İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

-Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

-5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

-6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yapılandırma kapsamındadır.

-Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecektir.

 -Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir.

-Yapılandırmadan yararlanmak için 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 31 Mart 2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

- 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

- Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

-Bankalar ile imzalanan işbirliği protokolü ile 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında olup bu protokol kapsamında kredi kullanmak isteyen sigortalıların, 7256 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan borç tutarları , yapılandırmaya girmeyen borç tutarları, durdurulan sürelerin ihyası ile hizmet borçlanması tutarları ile kendilerine yaşlık aylığı bağlanabilecek sigortalılarımız Kredi kullandırılan banka ( TC Ziraat bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O) tarafından  Kurumumuza yapılacak ödemelerin son aktarım tarihi olan 31 Mart 2021 kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde emeklilik hakkından yararlanabileceklerdir.

Borçlarını Yapılandıranlara Sağlanan Diğer Avantajlar:

Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır.

Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır.

Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir.

Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir.   

Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir.

İhale ve İnşaat İşyerleri İçin;

Tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.

Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.”

 

 

 

Nurdan EROĞLU

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN