Müdürlükten Sanayi Sicil Belgesi açıklaması

İşte bilinmesi gerekenler!

PAYLAŞ

Nevin Özbakan

Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi Sicil Belgesi konusunda bilgilendirdi. Sanayi Sicil Belgesi’nin ne olduğuna dair açıklamalarda bulunan Müdürlük, belgenin faydaları, almak için gerekli belgeler ve yıllık işletme cetveli hakkında da bilgiler verdi.

Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi Sicil Belgesi konusunda bilgilendirdi. Sanayi Sicil Belgesi’nin ne olduğunu açıklayan Müdürlük, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesinde; bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılmıştır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer” dedi.

İŞTE İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR!

Sanayi Sicil Belgesinin işletmelere sağladığı faydaları da açıklayan Müdürlük, “İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil-terkin işleminden faydalanırlar.(KDV ödemezler)  Elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler. Bunun Sanayi Sicil Belgesi’nden bir sureti de ilgili enerji kurumuna süresi içinde verilmelidir. Kamu İhale Kanunu’nda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar” ifadelerinde bulundu.

SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER?

Sanayi Sicil Belgesi alabilmek için gerekli bilgeler de aktaran Müdürlük, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Sanayi Sicil Belgesi alabilmek için gerekli bilgeler; dilekçe, işletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti ( Süresi Dolmamış), mikro işletme (10 kişiden daha az işçi çalıştıran ) vasıflarını taşıyan sanayi işletmeleri için Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alman kapasite raporu aranmaz. Kapasite raporu için firma beyanı esas alınır (Sanayi Sicil Tebliği 2014//11 Madde 4,  işletmenin Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.

“YILLIK İŞLETME CETVELİNİ DOLDURMAYI UNUTMAYIN!”

Her yılın İlk 4 ay içerisinde (Nisan ayının mesai bitimine kadar) 2016 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan ‘E Hizmetler’ bölümünde yer alan ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ veya https://sanayisici1.sanayi.gov.tr adresinden sisteme ait kullanıcı adı şifre oluşturularak giriş yapılıp, açılan sayfada yer alan ‘Kayıtlı İşletmelerim’ menüsünden giriş işlemlerinin tamamlanması ve onaya gönderilmesi yasal bir zorunluluktur. (6948 sayılı Kanun Md.5) Aksine hareket edenler hakkında İdari Para Cezası uygulanmaktadır. (6948 sayılı Kanun Md.9) Ayrıca, 2 yıl üst üste Yıllık İşletme Cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı hususu iş yeri adresinde BST İl Müdürlüğü denetim personelince denetlenir. (SGM 2014/11 sayılı Genel Tebliğ Md.10) Sanayi Sicil Belgesi’nde kayıtlı adresinde üretim faaliyetinde bulunmayan, kapalı olan, adresi belirlenemeyen ya da başka bir adrese taşınmış olan firmaların Sanayi Sicil Belgeleri hiç bir bildirime gerek kalmaksızın iptal edilir. Yıllık İşletme Cetveli’nin yasal süresi içinde verilmemesi durumunda idari para cezası uygulanır ve tahsil edilmek üzere, kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’ne bildirilir.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN