Koç, 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yeni bir boyuta geçilmiştir'

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA ÜLKEMİZDE YENİ DÖNEM -

PAYLAŞ

Nihal Çınçın

Bartın İl Sağlık Müdürü, Dursun Koç, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili uygulamalar her geçen gün ülkemizde ve dünyada daha fazla yaygınlaşmaktadır. Sağlık Bakanlığının Ekim 2014 yılında yayımladığı yönetmelik ile bu uygulamaları hangi mesleklerin yapabileceği, kişilerin sahip olmaları gereken asgari eğitim standartları gibi birçok konuda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yeni bir boyuta geçilmiştir” dedi.

Geleneksel tıp, coğrafi bir bölgeye ve belli kültüre ait olan teori, inanç veya deneyimlere dayanan bilgi, beceri veya uygulama bütünlüğüdür. Örneğin Uzak Doğu tıbbı geleneksel bir tıptır; bitkisel tedaviler veya farklı uygulamalar o bölgeye özgüdür. Tamamlayıcı tıp ise tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmiş mevcut tedavi uygulamalarına tamamlayıcı olarak yapılan tedavi uygulamalarıdır. Tamamlayıcı tıp, modern tıptaki tedavi yöntemlerine bir alternatif olmadığı için artık alternatif tıp denilmemektedir. Örneğin bir baş ağrısının, geleneksel ya da tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılmadan önce organik nedeni araştırılmalıdır. Altında bir tümör, damarsal bozukluk ya da bir hipertansiyon çıkabilir. Mutlaka modern tıpla tedavisi uygulanmalı; gerekirse tamamlayıcı yöntemlere başvurulmalıdır.

VATANDAŞLARIN  YÜZDE 60’I GELENEKSEL TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI KULLANMAKTADIR

Sağlık Bakanlığı, 2013 yılında, 7 bölge 14 ilde yaklaşık 6 bine yakın kişinin katılmış olduğu bir anket çalışması yaptı. Bu çalışmanın sonucuna göre vatandaşların yaklaşık yüzde 60’ı geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları kullanmaktadır. Ancak uygulanan yöntemlerin büyük bir kısmı genelde kulaktan dolma bilgilerle yanlış ve bazen de zarar verici, hatta modern tıbbın gerektirdiği tedavileri bıraktıracak şekilde uygulanan tedavilerdir. Bu tüm dünyanın sorunudur. Avrupa Birliği – Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile yapılan çalışmada dünyada geleneksel-tamamlayıcı tıp sorununun artık belli kurallar çerçevesinde çözülmesi gerektiği belirtilmiştir.

RUHSATLANDIRILMIŞ MERKEZLERDE YAPILMAKTADIR

Sağlık Bakanlığı geleneksel-tamamlayıcı tıp konusunda bir mevzuat hazırlamıştır ve bu dünyada bu konuda hazırlanan ilk resmi mevzuattır. Şuanda Uzak Doğu ülkelerinde de uzun yıllardan beri ilk kez mevzuat çalışması başladı ve bizim yönetmeliğimizi kullandıklarını itiraf etmektedirler. Geleneksel-tamamlayıcı tıp yöntemi, mutlaka bu konuda eğitim almış, sertifikalandırılmış hekimler ve sadece kendi alanında çalışmak üzere diş hekimleri tarafından uygulanan bir yöntemdir. Şuanda akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük uygulaması, homeopati, kayropraktik, kupa uygulaması (halk arasında hacamat olarak bilinen tedavi yöntemi), larva uygulaması, mezoterapi, proloterapi, ozon uygulaması, refleksoloji ve müzik terapi alanlarında geleneksel-tamamlayıcı tıp uygulamaları sertifikalandırılmakta olup, ruhsatlandırılmış merkezlerde yapılmaktadır.

BARTIN İLİMİZDE 2 ADET KUPA UYGULAMA (HACAMAT) ÜNİTESİ RUHSATLANDIRILDI.

Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, 27.10.2014 tarihinde, 29156 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Vatandaşlarımız bu uygulamalara tahmin edilenin üstünde rağbet göstermektedir. Ancak vatandaşlarımızın bu uygulamaları yaptırırken, uygulama yapılan yerin Sağlık Müdürlüğümüzden ruhsatlı olup olmadığına, uygulayıcının sertifikalı olup olmadığına azami özen göstermesi, kendi sağlıkları açısından önem arz etmektedir. İlimizde Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılmış biri kamu, diğeri de özel bir sağlık kuruluşu tarafından işletilen 2 adet ruhsatlı kupa uygulama ünitesi (hacamat) bulunmaktadır.Bu tür uygulamaların ruhsatsız merkezlerde ve yetkisiz kişiler tarafından yapılması, vatandaşlarımızın bulaşıcı hastalıklara maruz kalmasına sebep olacaktır.Ruhsatsız ve yetkisiz kişiler tarafından bu uygulamaları yapanlar, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu‘ nun Ek Madde 11’de ;  1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.’’ hükmü yer almaktadır.Ayrıca 1219 sayılı Tababet ve Şua batı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un , 25.Maddesi ; ‘’diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. ‘’ hükmü mevcuttur.

 

Bartınlı vatandaşlarımızın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ nin gerektirdiği şartları taşıyan, Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde, sertifikalı hekimlere uygulama yaptırmaları, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir” dedi.

 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN