Kent Ormanı Okçuluk Projesi Meclis gündeminde

CHP Bartın Milletvekili, Parti Meclisi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, BAKKA Destekli Geleneksel Okçuluk Projesi hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yazılı soru önergesi sundu. Bankoğlu, 'Turizmi geliştirmek iddiasıyla yola çıkıp Bartın'ın nefes alan yeşil alanlarına, eşsiz doğasına zarar veremezseniz. Bunu yaparsanız karşınızda CHP'yi bulursunuz. Bahse konu projeler onaylanırken hangi objektif kriterler dikkate alınıyor?' dedi.

PAYLAŞ

CHP Bartın Milletvekili, Parti Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ("BAKKA") destekli "Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor" isimli proje hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanıtlaması istemiyle bir Yazılı Soru Önergesi sunarak projenin Bartın'ın doğasına ve yeşil alanlarına vereceği zarara, kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerekliliğine ve ihalelerle ilgili şeffaflık hususlarına dikkat çekti.

Anayasa'nın 98. Maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 96. ve 99. Maddelerinin verdiği yetki uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın cevaplamasına yönelik yazılı sorularını sunan Aysu Bankoğlu, şu noktaları dile getirdi:

"Bartın'da, BAKKA destekli "Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor" isimli projenin hayata geçirileceği, 29 Haziran 2020 tarihli Bartın Valiliği açıklamasıyla duyurulmuştu.  Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'ne ait proje, BAKKA 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmış; 1 milyon 3 bin 502,51 TL toplam bütçeli proje için BAKKA tarafından 752 bin 626,88 TL tutarında hibe desteği verileceği de açıklanmıştır. Diğer bir yandan, projeye dair iki ihalenin ise 1 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Bu ihalelerden, LOT-1 olarak adlandırılanı "Macera ve Sportif Parkurların Alımı ve Kurulumu" üzerine; LOT-2 şeklinde adlandırılan diğeri ise 10 metrekarelik 20 adet çadırın ve 400 metrekarelik 1 otağ çadırının alımı üzerineydi.

1) Detaylarına yer verilen projeye hibe desteği sağlanması sürecinde, hangi objektif kriterler dikkate alınarak bir karara varılmıştır? Sağlanacak hibe desteğinin fazla olup olmadığı hangi koşullara göre belirlenmektedir?

2) Projenin hayata geçirileceği alanın TOKİ Kent Ormanı bölgesinde bulunduğunu dikkate aldığımızda, seçilen alan, proje kapsamında sunulurken herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır? Kent ormanı bölgesi haricinde, başka alanlara yönelik bir uygunluk çalışması gerçekleştirilmiş midir? Şayet böyle bir çalışma yapıldıysa hangi yetkin kurum ve kişilerin değerlendirmesiyle bu sonuca varılmıştır?

3) BAKKA tarafından desteklenen projelerde, doğanın ve yeşil alanların korunmasına yönelik nasıl bir politika izlenmektedir? Bahse konu proje için çok sayıda ağacın kesildiği, belirli ağaçların da işaretlendiği ve yer açma işlemi yapıldığı göz önüne alındığında, böyle bir tahribata BAKKA tarafından nasıl izin verilmektedir?

4) İhaleler için hazırlanan şartnamelerin belli bir inşaat firması yararına "adrese teslim" olduğuna dönük iddialar mevcuttur. Bahsettiğimiz projeye özgü şartnameler hazırlanırken hangi esaslara dikkat edilmiştir? Bu esasların, BAKKA'nın benzeri projelerde uyguladığı koşullarından bir farkı var mıdır?”

“Hibe desteği hangi kriterlere göre belirlendi”

Bankoğlu, doğayı koruyup geliştirmenin ve her türlü değerlendirme süreci ile ihalelerde objektifliğin önemine bir kez daha işaret ederek şunları söyledi:

"BAKKA, bildiğiniz üzere, bölgesel bir kalkınma ajansı olarak faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde sürdürmektedir. Bu bağlamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a yönelttiğim sorularda da dikkat çektiğim bazı hususların aydınlatılması gerektiğine inanıyorum. Öncelikle, verilen ya da verilecek hibe desteğinin hangi kriterler dâhilinde belirlendiği, kamu kaynakların etkin / verimli kullanımını güvence altına almak bakımından ve yurttaşlarımızın, hemşehrilerimizin ödediği vergilerin gerçekten hak eden projeler için harcandığını görmek bakımından son derece önemlidir. Yurttaşlarımızın iş ve aş, karnını doyurma derdinde olduğu, ekonomik sıkıntıların ciddi biçimde hissedildiği şu dönemde, 750 bin TL'den fazla bir hibe tutarını ayırmak istediğimiz alan, okçuluk ve çadırlar mıdır? Bu hibe tutarıyla neler yapılacaktır? Önceliklerimizi düzgün ve akılcı bir biçimde belirlemek durumundayız.

“Tek uygun alan TOKİ Kent Ormanı mı?”

Değindiğim konu bakımından daha acı verici olan husus ise projenin yapılacağı alanla ilgilidir. Turizmi geliştirmek, turizm yönünden çeşitlendirme ve alternatif oluşturma çalışmaları yapmak, elbette desteklediğimiz bir husus. Ancak Bartın turizmini geliştirme iddiasıyla yola çıkıp ağaç kesmeye başlarsanız karşınızda CHP'yi bulursunuz. Bu proje için alan belirlemesi yapılırken TOKİ Kent Ormanı bölgesinin / civarının neden özellikle seçildiğinin, tek uygun alanın bu bölge mi olduğunun çok net bir biçimde yetkililer tarafından açıklanması gerekmektedir.

“İhalelere dikkat!”

Bir proje uğruna ağaçlarımızın kesilmesine, Bartın'ın güzel doğasının yok olmasına izin veremeyiz. Kaldı ki, BAKKA tarafından böyle bir doğa tahribatına nasıl izin verildiğini de anlamakta güçlük çekiyoruz. "Kalkındırma", doğaya karşı gelerek yapılamaz. Son olarak, ihalelerle alakalı iddiaların altını çizmek istiyorum: Sadece bu proje yönünden değil; kamunun gerçekleştirdiği her bir ihalede, objektif kriterler üzerinden değerlendirme yapılmak zorundadır. Aksi takdirde, ihalelerin "adrese teslim", kazanacak gerçek ya da tüzel kişinin ise "ısmarlama" olduğu yönündeki iddiaların önüne geçemezseniz."

Haber Merkezi

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN