Saya Üretimi Haberleri

Saya Üretimi Haberleri

“Sayayı Evlerde Üretiyoruz”

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olduğu “Sayayı Evlerde Üretiyoruz” projesi kapsamında 53 adet Saya Dikim Makinesi proje iştirakçisi firmalara dağıtıldı. Evden çalışacak dezavantajlı gruplara dağıtılacak makinelerle istihdama ve üretime katkı sunulacak.

Saya evlerde üretilecek

Bartın’da yoksulluk ve göçten kaynaklı sorunların giderilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerine mesleki bilgi ve beceri kazandırarak istihdama katılımlarının sağlanması, İldeki ve bölgedeki nitelikli ve üretken beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlayan “Sayayı Evlerde Üretiyoruz” projesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan İnovasyon Merkezinde sayacılık ve montajı konusunda kursların verileceği Eğitim Merkezi kurulacak.