Etiketler

Yapılan kontrollerde yakalandılar

Silahlara el konuldu, 7 kişiye işlem yapıldı

Orman İşletme10.Bölge Müdürlüğü

1    Kestane Örnek Avlağı         Bartın     Ulus   9.433,48ha     44.350,00-TL        1.330,50-TL 1-Yukarıda belirtilen örnek avlağın ihale dosyasındaki avlanma planına göre 10(on) yıl süre ile av yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi suretiyle avlak işletmeciliği işi 14/04/2020 Salı günü saat 10:30’da 2. maddede belirtilen adreste, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29(a) maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.