Dursun: 'Valiliğin açıklamasını üzüntüyle takip ettik' '

Büyükkıran Köyündeki İl Özel İdaresine ait taşınmazla ilgili İl Genel Meclisi ve Valilik arasında yaşanan süreçle hakkında ilk defa konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, dosyanın hangi hukuki sebeplerle mecliste reddedildiğini açıkladı. Bu hukuki gerekçeleri 5 maddede de sıralayan Dursun, Özel idare taşınmazlarının hukuken hazine taşınmazı gibi değerlendirilemediğini söyledi. Valiliğin konuyla ilgili açıklamalarını üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Dursun, 'Valilikçe yerel basına yapılan açıklamalarla da İl Genel Meclisinin Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında açıklamış olduğu tarım politikalarına ve ilimize tarımsal alanda yatırım yapacak olan yatırımcıya da karşıymış gibi açıklamalarda bulunulmasını üzüntüyle takip ettik. İl Genel Meclisimizin bu konudaki samimiyet ve gayretinin görülmemiş olmasını Meclise yapılan büyük bir haksızlık olarak değerlendirdik' dedi.

PAYLAŞ

İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Büyükkıran Köyündeki İl Özel İdaresine ait taşınmazla ilgili İl Genel Meclisi ve Valilik arasında yaşanan süreçle hakkında ilk defa   konuştu. Dosyanın hangi hukuki sebeplerle mecliste reddedildiğini  5 maddede açıklayan ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dursun “Özel İdare taşınmazlarının tıbbi  ve aromatik bitki yetiştiriciliği için yapılacak kiralamalarda kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş herhangi bir teşvik uygulamasının olmaması, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığının sadece hazine yerlerini sınırlı tutarak çıkarmış olduğu 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğindeki teşvik uygulamasının sadece hazine yerleriyle sınırlı tutulmuş olması, Özel idare taşınmazlarının hukuken hazine taşınmazı gibi değerlendirilemiyor olması, İdarenin bu konuda çözüme katkı sağlayacak olan ilgili Bakanlığa görüş sormaması ve İl Genel Meclisinin yürürlükteki kanunlar ve yönetmeliklere göre karar verme zorunluluğu bulunmaktadır” dedi.

3 yıllığına kiraya verildi

Büyükkıran Köyündeki taşınmazla ilgili üzerine ‘tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek’ maksadıyla yapılan kiralama talebinin İl Özel İdaresince dikkate alındığını ifade eden Kenan Dursun şöyle devam etti:

“Büyükkıran Köyü sınırları içerisinde mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait 123/3,123/5 ve 121/7 ada parsel nolu 85 dönüm taşınmazlar üzerine ‘tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek’ maksadıyla kiralama talebinde bulunan Nurten Karayaman’ın  bu talebi İdaremizce dikkate alınmış ve arsalarla ilgili muhammen bedel tespiti yapılması gereken usuller ile yapılmış belirlenen muhammen bedel üzerinden de 10 Eylül 2020 tarihinde 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre İl Encümeninde ihale edilmiştir.  Ancak ihaleye talep olmadığı için 17 Şubat 2020 tarihinde yine aynı muhammen bedel ile ihale edilmesine karar verilmiştir. 17 Şubat 2020 tarihinde yapılan ikinci ihaleye de talep olmayınca aynı gün İl Encümeninde alınan karar ile  dosyanın ilgili müdürlüğe iade edilmesine karar verilmiş,  ilgili müdürlük de Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 24 Şubat 2020 tarihli yazısıyla mülkiyeti idaremize ait bahse konu taşınmazları tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için kiraya verileceğini söz konusu taşınmazımıza emsal nitelikteki hazine taşınmazlarının metrekare birim bedellerinin bildirilmesini talep etmiştir.  Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü de verdiği 25 Şubat 2020 tarihli cevabında aynı bölgedeki arsaların otomasyon üzerinden yapılan hesaplamasında 2020 yılı için metrekare birim fiyatının 18 TL olarak hesaplandığını ancak hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 24 Kasım 2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Genel Esaslar Başlıklı 4.Maddesinin 4.Fıkrası hükümlerine göre ‘kiralama süresinin ilk yılı tahmini kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olarak uygulanır.’ hükmünün hazine taşınmazları için uygulanabileceğini bildirmiş ancak idaremiz ilgili müdürlüğü İl Özel İdare taşınmazlarını devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile hazine taşınmazı gibi değerlendirerek Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün otomasyon üzerinden bildirmiş olduğu metrekare birim fiyatı olan 18 TL bedelin komisyon marifetiyle 18 Krş. Yani binde biri oranına düşürerek 4 Mart 2020 tarihinde 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre İl Encümeninde ihale edilerek Nurten  Karayaman’a 3 yıllığına kiraya verilmiştir.

25 yılık kiralamayla ilgili mevzuat bulunmamaktadır”

Yatırımcı kiralama süresinin daha 3’üncü ayında Valilik üzerinden sürenin 25 yıla kadar uzatılması talebinde bulunmuş, Valilik yatırımcının bu talebini İl Genel Meclisine havale etmiş, konu Temmuz ayında meclisimizin gündeminde komisyonlar marifetiyle 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile yine Bakanlık yönetmelikleri kapsamında detaylı bir şekilde  incelemiştir. Ancak lavanta ekimi için yapılacak kiralama ile ilgili muhammen bedeli binde bire düşürebilecek bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda yukarıda değinilen ve idarenin de kendisine dayanak tuttuğu Milli Emlak Genel Tebliği bulunmaktadır ancak bu tebliğin içeriğine bakıldığında kesin hükümlerle ifade edilen  sadece maliye hazinesine ait taşınmazlar ile  yine devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri kapsamaktadır. O nedenle İl Özel İdaresi mülkiyetindeki taşınmazlar bu tebliğe göre hukuken değerlendirilemez. İl Genel Meclisinin Ağustos ayı toplantılarında 25 yıla kadar süre uzatımının verilememiştir. Bu sebeple dosyanın eksikliklerinin giderilmek üzere ilgili müdürlüğüne iade ettik.

“Meclisin gayretlerinin görülmemesi büyük bir haksızlık”

Ayrıca Meclis, böyle tam tekamül etmeyen dosyaları yeniden tekamül ettirilmek üzere yani eksikliklerin giderilmek üzere ilgili müdürlüğe iadesini her zaman yapılabilecektir. Meclis, bu şekilde karar alarak idareye konuyla ilgili Bakanlık görüşü sormasına fırsat vermiştir. Bunu Meclis toplantısında da sözlü olarak ifade ettik. Ancak idare, bu fırsatı kullanmayıp Bakanlık görüşü sormadan zorlama bir karar alarak dosyanın Valilikçe il genel meclisinde yeniden görüşülmek üzere iade etmiştir.  Meclisimizin hukuka uygun olarak oy birliği ile almış olduğu bu kararın Valilikçe iade edilmesi  kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Bu konuda Eybey  Medyanın Özel İdaremizin internet sitesindeki Meclis kararlarından oluşturduğu haber ile konu kamuoyuna duyurulmuştur. Haberin hemen ertesi gününde de Valilikçe yerel basına yapılan açıklamalarla da İl Genel Meclisinin  Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında açıklamış olduğu tarım politikalarına ve ilimize tarımsal alanda yatırım yapacak olan yatırımcıya da karşıymış gibi açıklamalarda bulunulmasını üzüntüyle takip ettik. İl Genel Meclisimizin bu konudaki samimiyet  ve gayretinin görülmemiş olmasını Meclise yapılan büyük bir haksızlık olarak değerlendirdik. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki 100 günlük eylem planı ilgili mevzuat ve kanunların yok sayılmadan değerlendirilmesi gerekmektedir.  Kaldı ki Milli Emlak Genel Tebliğinde teşvik uygulanan süs bitkileri dikimi ile yine diğer ürünlerin hazine arazilerinin uygun olan tüm yerlerinde  ekimini meclis olarak da her zaman destekledik.

“Kardelen dosyasından dolayı kurum zarara uğratıldı”

Bu ve bunun gibi Meclise konu olan diğer tüm dosyaların karara bağlanma süreçlerinde  her türlü zorluğa rağmen kanun ve ilgili mevzuatların dışına çıkmadan hukuka ve vicdana uygun kararları her şartta aldık. Hukuku zorlayarak meclisin alacağı tersi bir kararda hem kamuoyu hem de Sayıştay nezdinde kişi ve kurumlara haksız kazanç sağlamakla sorgulanabilmektedir.  Geçmişte bunun örneği ‘ Kardelen’  dosyasında yaşandı. Bu konuda idare ile meclis hukuka uygun olmayan kararından dolayı Sayıştayca sorgulandı. Yaşanan süreçlerin sonunda ise kurum yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara uğratıldı.  Bu tecrübeler yaşanmışken bir daha aynı hataların tekrarlanmaması gerekmektedir. Çünkü İdarenin ve meclisin almış olduğu tüm kararlar, Sayıştay denetimine açıktır. Bu sebeplerle İl Genel Meclisi, 7 Eylül’de dosyayı ikinci kez görüşerek y birliği ile 25 yıl süre uzatımını reddetmiştir. Bu karar ile ilgili halk değimiyle de yanlış iliklenmiş bir düğmenin devamını getirmemiştir. Bartın halkının bize vermiş olduğu emanete her zorlukta sahip çıkacağız ve büyük bir heyecanla hizmet etmeye de devam edeceğiz. Bu konuda hukukun yanında durarak 2.  Kez kararı tasdik eden tüm Meclis üyelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum.”  

Nurdan EROĞLU

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN