Bartın MAKS için kolları sıvadı

Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İzmir'de yapılan İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN'ın bir araya gelerek başlattığı Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) Türkiye tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda MAKS projesinden beklentilerinin yüksek olduğunu İfade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bunun Türkiye'yi modern, gelişmiş ülkeler potasına biraz daha yaklaştıracak, hemen her vatandaşa dokunacak bir proje olduğunu söyledi. Projeyle her adrese tek bir tuşla ulaşılabilecek.

PAYLAŞ

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın bir araya gelerek başlattığı Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) Türkiye tanıtım toplantısı İzmir’de yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu toplantıya Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da katıldı. Toplantıda MAKS’ın  çok büyük, kapsamı geniş, daha da genişlemeye müsait, kamu yönetiminde pek çok alana hizmet sunabilecek vizyon proje olarak tarif edebilecek önemli bir proje olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "En temel tarifiyle, elimizde kişilere bağlı veri olarak bulunan adres bilgilerinin, coğrafi bilgi sistemleri ile mekanlara giydirilmesi, koordinatlarla tanımlanmış yapılara ait farklı veri setleri oluşturulması ve bu bilgilerin analiz yapmak üzere işlenebilmesi, ilgili kurumlarla paylaşılabilir hale getirilmesidir. ASELSAN ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ve bana göre bilginin iki boyutlu halden üç boyutlu hale geçtiği MAKS projesi kapsamında şu ana kadar 29 ilde, 17 milyon adres, yaklaşık 8,3 milyon yapı, 438 yetkili idare mekansal hale getirilmiştir” dedi.

2020’nin sonunda tamamlanacak

2019 sonu için nüfus bakımından Türkiye’nin 44,5'ine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Soylu, “2015 sonunda ASELSAN'la aramızda imzalanan projenin maddi büyüklüğü 440 milyon liradır. 2019 sonu için nüfus bakımından ülkemizin yüzde 44,5'ine, yüzölçümü bakımında da yüzde 35'ine ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanması da inşallah 2020 yılının sonunda gerçekleşecektir. Bu projeden beklentilerimiz, kamu hizmetlerindeki verimlilik artışımız, hizmetleri ve yatırımları planlarken daha doğru analizler yapabilme imkanına kavuşmamız, afet, yangın ve diğer acil durumlarda, asayiş olaylarında müdahale sürelerinin kısalması ve devletin herhangi bir konuda politika belirlerken, sahadaki fotoğrafı daha detaylı, daha sağlıklı görebilmesi, haliyle daha sağlıklı, doğru karar verebilmesidir" şeklinde konuştu.

Proje herkese dokunacak

Afetlere karşı alınacak tedbirlerin planlamasından, uyuşturucu ile mücadele önlemlerine, yangınlara müdahaleden sosyal projelerin planlanmasına kadar pek çok konuda MAKS projesinin, kamu görevlilerinin en önemli rehberi olacağını ifade eden Süleyman Soylu, projeden hem vatandaşlara  hem de devlet bütçesine yansıyacak ciddi anlamda para ve zaman tasarrufu beklediklerini kaydetti.  Projenin 112 acil çağrı merkezindeki çalışana da, yangına müdahale eden itfaiye personeline de rehber olacağını dile getiren Soylu, "MAKS projesi ayrıca coğrafyamızda yaşanan göç konusundaki adımlarımızda bize yardımcı olacağı gibi bilhassa düzensiz göçle mücadelede de önemli katkılar sunacaktır. Suç ve suçluyla mücadelede koordinasyonun arttırılması, sosyal politikalarda yerel düzeye inebilmenin kolaylaştırılması, imar ve mimari estetik açısından yerleşim yerlerinin planlanmasında kolaylık sağlaması, kent ve kentleşme ile ilgili projelere yerel ve bölgesel açıdan katkı sunması, bu projeden beklediğimiz diğer çıktılardır. MAKS projesi beklentilerimizin yüksek olduğu ve bu güzel ülkeyi modern, gelişmiş ülkeler potasına biraz daha yaklaştıracak, hemen her vatandaşımıza dokunacak bir projedir" ifadelerinde bulundu.

Bartın da MAKS’ı kullanan iller arasında

Bartın Valisi Sinan Güner ise toplantı sonrasında “Adres, yapı belgeleri ve TAKBİS entegrasyonu ile denetimine, kent ve e-belediye sistemlerinin geliştirilmesine, ulaşım hizmetleri ve teknik altyapının etkin planlanması ve süratle yerine getirilmesine, eğitim, sosyal donatı, huzurevi gibi sosyal ve kültürel tesislerin doğru planlanmasına ve istatistiksel analizlerin yapılmasına fayda sağlayan Mekansal Adres Kayıt Sistemi yerel yönetimler için çok önemli ve faydalı bir sistem olup bu sistemi kullanan 28 il içinde Bartın’da bulunmaktadır. Bu çerçevede de Belediye Başkanımız Cemal Akın ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi(MAKS)’nin İzmir’de gerçekleşen Türkiye Tanıtım Toplantısı’na katılarak bilgiler aldık” değerlendirmesinde bulundu.

Sistem yerel yönetimler için çok önemli

Güner’le birlikte toplantıda yer alan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da “ Adres, yapı belgeleri ve TAKBİS entegrasyonu ile denetimine, kent ve e-belediye sistemlerinin geliştirilmesine, ulaşım hizmetleri ve teknik altyapının etkin planlanması ve süratle yerine getirilmesine, eğitim, sosyal donatı, huzurevi gibi sosyal ve kültürel tesislerin doğru planlanmasına ve istatistiksel analizlerin yapılmasına fayda sağlayan Mekansal Adres Kayıt Sistemi yerel yönetimler için çok önemli ve faydalı bir sistem olup bu sistemi kullanan 28 il içinde Bartın’da bulunmaktadır. Bu çerçevede de Sayın Valimiz Sinan Güner ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi(MAKS)’nin İzmir’de gerçekleşen Türkiye Tanıtım Toplantısı’na katılarak bilgiler aldık” dedi.

MAKS Nedir?

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), Nüfus ve Vatandaşlık İşeri Genel Müdürlüğünce  yürütülen Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistem. Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan "Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planında Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü" bileşeni altında 50 no'lu eylem olarak yer alan ve yürütme sorumluluğu Nüfus ve Vatandaşlık İşeri Genel Müdürlüğüne  verilen "Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi" ile birleştirilmiş ve söz konusu Proje 13 Ocak 2011 tarihli ve 27462 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011 yılı Yatırım Programında "Mekansal Adres Kayır Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi (MAKS)" olarak yer alıyor.

Projenin Durumu

Proje 24 Haziran 2011 tarihinde hizmet alımı ihalesi ile başlanmış olup 2012 yılında tamamlandı. 2014 yılında ihale edilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Pilot Uygulama Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte 144 yetkili idare (belediyeler, özel idareler, organize sanayi bölge müdürlükleri ve serbest bölgeler) Mekansal Adres Kayıt Sisteminden faydalanıyor. Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşeri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN A.Ş. arasında "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi" işine ilişkin 31 Aralık 2015 tarihinde sözleşme imzalandı.  Projenin 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.

Proje hedefleri ne?

Projeyle;    Metinsel olarak yönetilen Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’na mekansal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir altyapının oluşturulması,  mekansal adres verisinin mevcut standartlara uygun şekilde paylaşımına yönelik veri paylaşım altyapısının oluşturulması,  iki ayrı sisteme veri girişine ihtiyaç duyulmaksızın bu sistemlerin güncel tutulmalarına olanak sağlayacak entegrasyon servislerinin hazırlanması, yapı belgelerinin daha etkin, hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde düzenlenmesi ve gerek Mekansal UAVT gerekse yetkili idare sistemleri ile entegrasyonuna olanak sağlayacak altyapının oluşturulması, vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine yönelik bir altyapının oluşturulması hedefleniyor.

Nasıl bir yapı hedefleniyor?

Bu Proje kapsamında, çok katmanlı merkezi yapıda bir sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulmuştur.  Sistem mimarisi; en az bir metinsel veri tabanı katmanı, en az bir mekânsal veri tabanı katmanı, uygulama katmanı ve istemci katmanlarından oluşan çok katmanlı bir mimariye sahip. Oluşturulan bu sistemin; yetkili idarelerin yapısı, yetkinliği ve büyüklüğüne bağlı olarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Kent Bilgi Sistemine (KBS) sahip olan yetkili idarelerin, sistemlerini merkezden sunulacak servislerle entegre ederek, gerek kendi bünyelerinde oluşan gerekse NVİ bünyesinde gerçekleştirilen mekânsal veri değişikliklerinin karşılıklı işlenmesinin sağlanması, CBS tabanlı KBS’ye sahip olan yetkili idarelerin, sistemlerini merkezi sistemle doğrudan bağlantılı olan ve yetkili idarelerin yerel ağlarına yerleştirilecek olan sunucular üzerinden sunulacak servislerle entegre ederek, gerek kendi bünyelerinde oluşan gerekse NVİ bünyesinde gerçekleştirilen mekânsal veri değişikliklerinin karşılıklı işlenmesinin sağlanması, elinde aktif ve etkin bir şekilde yürüttüğü CBS tabanlı KBS’ye sahip olmayan, ancak bu proje kapsamında oluşturulacak veri standardına uygun verisi bulunan yetkili idarelerin, işlemlerini merkezde oluşturulacak web ara yüzleri ile yürütebilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Nurdan EROĞLU

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN