Bartın Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

PAYLAŞ

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: Bartın ili Kemerköprü Mahallesi, Hal Blokları Sokak, No: 16/2' de bulunan 21 m2 lik dükkan 3 yıllık süre ile işletilmek üzere. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacak ihale neticesinde kiraya verilecektir. İhale 01/07/2020 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup. Kiraya verilecek olan dükkâna ait muhammen bedel aylık 2.000,00TL+KDV, geçici teminat 2.160,00T L'dir. İhaleye katılmak için istenen belgeler a) Belediye Başkanlığına yazılmış ihaleye başvuru dilekçesi (Başvuruda tebligata esas açık adres gösterilecektir), b) Geçici teminatın bankaya yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, c) Ticaret Odasına veya Esnaf Derneklerine kayıt belgesi. (Alkollü içki satışı ve içkili lokanta hariç), d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekiline ait tasdikli imza sirküleri başvuru dilekçesine eklenecektir, e) İkametgah kağıdı, f) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Gelir Takip Servisinden alacakları belge, g) İhale dosyasının içine alınan şartname tamamen okunup kabul ettiklerine dair imzalanarak konulacaktır. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30‘a kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00- TL, ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur. BV:2020/216

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN