Bankoğlu ikinci öğretim harçlarını sordu

CHP Bartın Milletvekili, Parti Meclisi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, üniversitelerde ikinci öğretim öğrencilerinden zam yapılarak alınmaya devam edilen harçlar konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu. Bankoğlu, 'Uzaktan eğitime rağmen, ikinci öğretimde harç alınmaya devam ediliyor. Bu eşitsizlik giderilmeli. Gençler daha fazla mağdur olmamalı' dedi.

PAYLAŞ

CHP Bartın Milletvekili, Parti Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yetkisi ve işlevleri çerçevesinde üniversitelerde ikinci öğretim kapsamında okuyan ve kendilerinden harç alınmaya devam edilen öğrencilerin sorun ve taleplerini gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle Yazılı Soru Önergesi sunan Bankoğlu, özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilerek ilgili kurum / üniversite masrafları görece azalmış olmasına karşın zam yapılarak alınmaya devam edilen ikinci öğretim harçlarının kaldırılması konusunda, gençlerin haklı talebine dikkat çekti. Makul olmayan ve bariz biçimde eşitsizliğe sebebiyet veren söz konusu uygulamanın, şimdi ve gelecekte, bir an önce kaldırılmasını istedi.

“Öğrencilerimiz için yeni bir mağduriyet kapısı”

Anayasa'nın 98. maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 96. ve 99. maddelerinin verdiği yetki uyarınca Milli Eğitim Bakanı'nın cevaplamasına yönelik Yazılı Soru Önergesi'ni sunan Aysu Bankoğlu, bahse konu Önerge'de şu hususları dile getirdi:

"Pandemi süreci, bir yıla yakın süredir her sektörü, her kesimden yurttaşımızı derinden etkilemekte ve sağlık başta olmak üzere ekonomik ve sosyal diğer birtakım sorunlara yol açmaya devam etmektedir. Eğitim alanına dair sorunlar, uzaktan eğitim çevresinde toplanmakta ve Bakanlığın resmi verilerine göre bile milyonlarca öğrencimiz Eğitim Bilişim Ağı sisteminden yararlanamamaktadır. Bununla birlikte eğitim şemsiyesinin yükseköğretim ayağında da pek çok sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Pek fazla gündeme gelmemesine rağmen bu sorunlardan biri de, çoğunlukla çalışma hayatında yer aldıkları için ikinci öğretimi tercih eden / ikinci öğretime devam eden öğrencilerden pandemi döneminde alınmaya zamlanarak devam eden öğrenim harçları meselesidir.  İkinci öğretimde harç alınması meselesi, başlı başına tartışılabilecek bir konu olmakla birlikte özellikle COVID-19 pandemisi gibi herkes açısından zorlayıcı bir dönemde, bu uygulamaya devam edilmesi ve hatta zamlar yapılmakta herhangi bir beis görülmemesi, bu statüdeki öğrencilerimiz için yeni bir mağduriyet kapısının yaratılmasına sebebiyet vermektedir. Eşitsizliğe yol açan böylesi bir uygulamanın, ikinci öğretim sisteminin bir parçası olan öğrenciler lehine, şimdi ve önümüzdeki akademik yıllar için, düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz."

İşte o sorular!

Bankoğlu, üniversitelerdeki ikinci öğretimde harçların -en azından pandemi döneminde- kaldırılması konusunda, aşağıdaki soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltti:

"1) Birinci öğretim öğrencilerinden kural olarak harç alınmazken ikinci öğretim öğrencilerinden harç alınması uygulamasına devam edilecek midir? Bu hususta, herhangi bir değişiklik ve/veya iyileştirme planlanmakta mıdır?

2) Mevcut pandemi şartları ve günümüzde uzaktan / çevrim içi yöntemlerle yapılan öğretimin yaygınlaşması gerçeği dikkate alındığında, ikinci öğretim ücretlerinde, tamamen kaldırılmasa bile en azından indirim yapılması gerekirken haksız biçimde uygulanan zamlar hakkında Bakanlık olarak görüşünüz nedir?

3) Pandemi koşullarında, birbiriyle neredeyse aynı imkânları içermeye başlayan birinci öğretim ve ikinci öğretim arasında, ikinci öğretim öğrencilerinden harç alınması, açık bir haksızlığa yol açmakta değil midir? "Sosyal devlet"in ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırma ve aynı zamanda, böyle bir eşitsizliğe yol açmama, "eşit" ve "adil" olma işlevleri çerçevesinde, Bakanlığınız hangi adımları atacaktır?

4) Spesifik olarak bir kez daha altını çizmemiz gerekirse, 2020-2021 akademik yılı için devlet üniversitelerinde ikinci öğretim ücretlerinin yüzde 50'ye yakın bir artışla 4 bin 639 TL'ye yükseltilmesi hususunda, "hakkaniyet" ve "öğrenci" odaklı bir yaklaşım sergileyecek misiniz?

5) Bu noktada, uzaktan eğitimin bir sonucu olarak üniversitelerin görece azalan maliyetlerinin dikkate alınması gerekmez miydi? Öte yandan, önümüzdeki akademik yıl için "ikinci öğretim harçları" hususunda nasıl bir planlama öngörülmektedir?"

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN