Avukatlardan 'Hak ihlallerini bildirin' çağrısı

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulunan Bartın Barosu, vatandaşlardan Bartın'da gördükleri hak ihlallerini İl İnsan Hakları Kuruluna bildirmelerini istedi. Baro, Bartın'da uzun süredir İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığını yürüten ve Amasra'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender'e Allah'tan rahmet dilerken ailesine ve yakınlarına baş sağlığı da diledi.

PAYLAŞ

 

Bartın Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Mehmet Bahadır Karakaş Dünya İnsan Hakları Günü  dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.   Türkiye’nin bugün  hukuk ve insan haklarının ihlali konusunda dünya sıralamasında en üst sıralarda yer aldığını ifade eden Karakaş, “Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 70. yıldönümünü kutlamaktayız. Tüm dünyada yüzyıllarca süren mücadeleler neticesinde 10 Aralık 1948 tarihinde gerçek manada insan haklarını korumaya yönelik ilk yazılı metin olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.İnsan haklarının anayasası olarak tanımlanan bu metnin kabul ediliş tarihi olan 10 Aralık tarihi tüm uygar ülkelerde Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanılmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan eder. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici işlevini bugün de sürdürmektedir. Tüm dünya düzeni içinde yaşayan toplumlarda yaşanan her olayda ve her geçen yılda insan haklarının önemi ve korunmasının uluslararası ortamda tüm devletlerce sağlanmasının zarureti her geçen gün daha fazla hissedilmektedir.  Çağdaşlaşmanın ve insanca yaşamanın yolunu açan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet etmiş olduğu ülkemiz; bugün maalesef hukuk ve insan haklarının ihlali konusunda dünya sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır” dedi.

“Türkiye 113. Sırada”

Hukukun Üstünlüğü Endeksi çalışmasıyla da ilgili bilgi veren Mehmet Bahadır Karakaş şöyle devam etti:

“Dünyada hukukun üstünlüğünü ilerletmeyi amaçlayan Washington  merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi'nin The World Justice Project tarafından yürütülen “Hukukun Üstünlüğü Endeksi “ çalışması yıllık olarak hazırlanan kapsamlı bir çalışma .Hukukun üstünlüğü küvramını ,ayrımcılık yapmaksızın herkesin hukuk karşısında hesap verebilir olması ve hukuki sistemin yeteri kadar anlaşılır , tutarlı ve temel insan haklarıyla uyumlu olması çerçevesinde değerlendiren bu raporun 113 ülkeyi dikkate alan 2017-2018 dönemine ilişkin raporda, Türkiye  geçen yıl açıklanan rapora göre iki sıra daha gerileyerek 113 ülke arasında, Nikaragua,Madagaskar ve Nijerya 'nın ardından 101'inci sırada yer aldı.Türkiye ile listenin en altında, 113'ünü sırada bulunan Venezuela  arasındaki fark 12 oldu. Rapora göre, 113 ülke arasında en büyük gerileme, temel haklar alanında yaşandı.Hükümet  yetkileri üzerindeki denetim, yolsuzlukla mücadele, açık yönetim, temel haklar, düzen ve güvenlik, yasal yaptırım gücü, çağdaş hukuk ve ceza hukuku ölçeklerine göre yapılan değerlendirmede 101'inci sırada yer alan Türkiye,'hükümet yetkileri üzerinde denetim' ölçeğinde, Doğu Avrupa  ve Orta Asya  bölgelerinde sonuncu oldu.Türkiye, bu değerlendirmede genel liste içinde Zimbabwe ve Venezuela'nın önünde 111'inci sırada yer aldı.Ayrıca temel haklar ölçeğinde de 107'inci sırada yer alırken, geçen yıla oranla en çok 'düzen ve güvenlik' ölçeğinde gerileme gösterdi.

“Basın özgürlüğünde 157. Sırada”

Basın özgürlüğünde de bir önceki seneye göre iki sıra daha gerileyerek 180 ülke  arasında 157’inci olarak son sıralarda  yer alan Türkiye  bu hali ile ,"kara liste" olarak  isimlendirilen   en kötü durumdaki ülkelerin arasına girmesine sadece dört sıra kaldı. Son 12 yılda 58 basamak düşüş kaydeden Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "gazetecilik yapmanın zor olduğu ülkeler" kategorisinde yer almaktadır. İnternet özgürlüğünde,   Doğum sırasında anne ölümlerinde,  Cinsiyet eşitsizliğinde,  Kadınların işgücü katılımında ,Gazetecilere karşı kötü muamelede ki hak ihlallerinde  dünya ülkelerine oranla  en üst sıralarda ki yerini korumakta olan Türkiye ;, Çocuk yoksulluğunda OECD ülkeleri arasında son sırada. Çocuk gelin sayısında dünya üçüncüsü,Türkiye  iş kazalarındaki ölümlerde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Yolsuzluk Algı Endeksine göre Avrupa’da Kadına şiddet, ABD’nin 2 katı, bazı Avrupa ülkelerinin 10 katı oranında yer almaktadır. Tüm bu oranlar her geçen yıl daha geriye giderek Türkiye” nin insan hakları   karnesinin   her geçen yıl  daha kötü bir hale geldiğini göstermektedir.            

“Türkiye AHİM’e en fazla dava başvurusu olan 3.Ülke”

 Ülkemizdeki bozulan hukuk anlayışı nedeni ile vatandaşlarımızın AİHM kapılarında hak aramaya çalışan insanların açtığı davalarda dosya sayısı dünya ülkeleri içinde bizi en üst seviyelere taşımaktadır. 2018 yılında yayımlanan rapora göre Türkiye ,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde hakkında 7 bin 518 dava başvurusu ile en fazla dava başvurusu olan üçüncü ülke olarak tamamlamıştır. Avrupa Konseyi’nin (AK) karar organı Bakanlar Komitesi’nin bir önceki yıla ilişkin ya ilişkin yıllık faaliyet raporunda, Türkiye hakkında açıklanan 116 kararın 99’unda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmedildi. Türkiye’ye karşı açılmış davalarda en fazla ihlal hükmü AİHS’nin 5’inci (emniyet ve güvenlik hakkı), 6’ncı (adil yargılanma) ve 10’uncu (ifade özgürlüğü) maddelerinden verildi. Türkiye 6’ncı maddeyi 46 kez, 5’inci maddeyi ise 19 kez ihlal ettiği açıklanmıştır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılan davalarda en çok cezalandırılan ülkeler arasında  da maalesef Türkiye’ üst sıralarda yeralmaktadır. Nihayetinde  tüm dünya kapsamında insan haklarının kaderi kuvvet ve adalet arasında ki üstünlük ilişkisiyle yakından alakalıdır.Tüm dünya toplumlarına baktığımızda insan hakları kuvvetin adalete hükmettiği yerde değil, kuvvetin adaletin emrinde olduğu toplumlarda varolabilmekte ve  adalet ve hukukun üstün tutulabildiği sürece varlığını güçlenerek sürdürebilmektedir.           

“Kalender’I genç yaşında kaybettik”

Temennimiz hak ihlallerinin son bulması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi korumasına gerek kalmaksızın, gerekli yasal düzenlemeler etkin bir  biçimde yapılarak yerel mahkemelerce bu hususların çözüme kavuşturulması yönündedir. Bartın Barosu olarak gerek şehrimizde gerekse de ülkemizde insan haklarının korunması ve hak ihlallerinin son bulması hususunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu ve bu konuda görevimizi yerine getirme gayreti içerisinde olduğumuzu  belirtmek isterim. Bu sene  10 Aralık İnsan Hakları gününü 2 gün once aldığımız acı bir haberle buruk kutluyoruz.   Uzun süredir İlimiz İnsan Hakları Kurulu Başkanlığını yürüten  Bartın Vali Yardımcımız  Erkan Kalender’i  genç yaşında Amasra-Bartın yolunda geçirdiği trafik kazasında kaybettik. Bu vesile ile ailesi ve yakınlarına , kurul üyelerine bir kez daha buradan başsağlığı diliyorum.

“İlgili kurumların çalışmasını temenni ediyoruz”

Bu ve benzeri trafik kazalarında yol şartlarında gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı,  Karayolları ve ilgili kurumların  görevlerini gerektiği zamanda ve yeterli  olarak yapıp yapmadığı tartışma konusu olmakta , yolların tuzlaması, ışıklandırılması , işaretlenmesi , yol ve tünel onarımlarının yapılması vs düzenlemeler çoğunlukla  kazalar ve can ve mal kayıpları olduktan sonra  yapılmaktadır. Devletin bu ve benzer konularda vatandaşların en temel haklarını koruyucu düzenlemeleri yaparak  sağlıklı şartlarda seyahat etmesini sağlayıcı önlemleri ilgili kurumları vasıtasıyla gecikme olmaksızın yerine getirmesi asli görevidir. Devlet kurumları bu görevleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı zamanlarda şikayet konusu olmaktadır. Geçen sene 2017 yılı  Kasım ayında Karayollarının tuzlama çalışmasını zamanında yapmaması sebebiyle  İlimizin  çeşitli yerlerinde  10-15 aracın kayarak  çarpıştığı ,can ve mal kayıplarının yaşandığı kazalar olmuş , çevre illerde  -15,-20 derece soğuklarda ,yoğun kar yağışlarına rağmen  gerekli çalışmaların ve önlemlerin zamanında alınarak yollarının ulaşıma tam elverişli hale getirilmesine rağmen  ilimizde kar yağışlarında  yolların ulaşım dahi yapılamayacak düzeyde karla ve buzla kaplı olmasının sorumlu devlet anlayışı ile bağdaşmaması  ilimiz İnsan Hakları Kuruluna yapılan şikayetle gündeme gelmiş ve  ilgili kurumların çalışması temin edilmiştir.      

“Hak ihlallerini bildirin”

Vatandaşlarımızdan dileğimiz  devletin sorumluluğunda olan ilimizde gördükleri hak ihlallerini ilimiz insan hakları kuruluna bildirmeleridir. Bu şekilde yapılan tüm başvurular  gündeme alınarak kurulca yapılan değerlendirmeler, incelemeler neticesinde   hak ihlali teşkil eden hususlarda ilgili kurumlara yapılan bildirimler ile benzer can ve mal kayıpları olmadan hak ihlallerinin düzeltilmesi sağlanarak insanlarımızın sağlıklı bir çevrede refah içinde  yaşamaları için çalışmalar yapılmaktadır. Bartın Barosu adına BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. Yıldönümünde ; Ülkemizde ve dünyada hak ve hukukun ihlal edilmediği, herkesin temel hak ve özgürlüklerine, mücadele etmek zorunda kalmaksızın sahip olduğu, hak ihlallerinin gündemde olmadığı, en temel insane haklarının ihlal edilmediği , çağdaş, hukukun üstünlüğünün ve adil yargılanma şartlarının üst düzeyde olduğu, insana sırf insan olduğu için değer veren insanlarla dolu adaletin üstün olduğu bir Dünya dileğiyle Cumhuriyetin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tartışılan değil, yaşam şekli olduğu bir gelecek temennisi ve umudu ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.”

 

Muhammet CİVAN

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN